PEA เปิดกิจกรรม ประชาร่วมใจระบบไฟมั่นคง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

5 ส.ค. 2565


วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. นายวินัย สุขวิลัย ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ประชาร่วมใจระบบไฟมั่นคง ในโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ประจำปี 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โดยมีนายปรีชา ดิลกพรเมธี นายอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก กล่าวต้อนรับ ผู้บริหาร พนักงาน และ ประชาชน ที่ร่วมในพิธี

กิจกรรมประชาร่วมใจระบบไฟมั่นคงของ PEA นั้น มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมกันระหว่างองค์กรชุมชน กับ PEA เพื่อช่วยกันดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้า และเพิ่มความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า อีกทั้งหากเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องหรือไฟฟ้าดับสามารถแจ้งเหตุและส่งข้อมูลให้ พนักงาน PEA ดำเนินการแก้ไขเพื่อให้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับคืนสู่ระบบได้อย่างรวมเร็ว โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้นำชุมชนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม  จำนวน 100 คน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครนายก มีการดำเนินกิจกรรม ดังนี้
1.อบรม ให้ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย
2.ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า บริเวณคลอง กลุ่มวัดเจดีย์ทอง ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร
3. ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า ปรับเสาไฟฟ้าเอนเอียง ปรับสายไฟฟ้าที่หย่อนยาน ตัดแต่งกิ่งไม้ใกล้แนวสายไฟ ปรับเปลี่ยนลูกถ้วยที่ชำรุด

การันต์ พุ่มบุญฑริก ผู้สื่อข่าวคมชัดลึก ประจำ จ.นครนายกติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน