นครแหลมฉบังจัดประชุมปรึกษาหารือของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง ครั้งที่ ครั้งที่ 8 / 2565

5 ส.ค. 2565


เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมเมืองท่า ชั้น 2 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  ได้จัดการประชุมปรึกษาหารือของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง ครั้งที่ 8 /2565 โดยมี อดีตนายบุญเลิศ น้อมศิลป์ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม

เพื่อให้คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ได้มีโอกาสนำเสนอปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชนให้ที่ประชุมพิจารณาหารือ อันจะนำไปสู่การหาแนวทางแก้ไขปัญหา ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีประเด็นและวาระการประชุมที่สำคัญ ดังนี้ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ การตีเส้นจราจรบนถนน, การซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ, การเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, การปรับปรุงถนนที่ชำรุด และปัญหาการขุดเจาะถนนเพื่อท่อประปา ทั้งนี้จะต้องมีการประชุมร่วมกับผู้บริหารการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง เพื่อแก้ไขปัญหาไปในแนวทางเดียวกันต่อไป

จารุ สุขศรี ผู้สื่อข่าวคมชัดลึก ประจำ จ.ชลบุรี

ชลบุรี


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน