อธิบดีกรมการปกครอง  เด้งนายอำเภอสัตหีบ เซ่นผับไฟไหม้คลอกดับ 14  ศพ

5 ส.ค. 2565


จากกรณี เหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงผับ Mountain B ปากซอยสุขุมวิท 99 เลขที่ 2/51 ม.7 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ที่มี นายพงศ์ศิริ ปั้นประสงค์ อายุ 27 ปี เป็นเจ้าของ เกิดเหตุเพลิงไหม้ปริศนา มีผู้เสียชีวิตมากถึง 14 ราย และบาดเจ็บ 40 ราย เมื่อช่วงเวลา 01.00 น.วันที่ 5 ส.ค.65 

ล่าสุด วันเดียวกัน กรมการปกครองได้ออกหนังสือด่วน เลขที่ 1441/2565 เรื่องให้ข้าราชการช่วยราชการ เพือ่ประโยชน์ของทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545

จึงให้ ว่าที่พันตรี ชาติชาย ศรีโพธิ์อ่อน ตำแหน่ง นายอำเภอ (ผู้อำนวยการสูง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ช่วยราชการที่กรมการปกครอง โดยมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ที่วิทยาลัยการปกครอง เป็นการประจำ ทั้งนี้ ตั้งแต่ 5 ส.ค.65 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง สั่ง ณ วันที่ 5 ส.ค.65 ลงนาม นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง

พัชรพล ปานรักษ์ / ณัฐภูมินทร์ ปานรักษ์ ผู้สื่อข่าวคมชัดลึก ประจำ จ.ชลบุรีติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน