พ่อเมืองกรุงเก่า รับมอบกรมธรรม์ประกันภัยรถรางล้อยาง 14 คัน จาก คปภ. และวิริยะประกันภัย เป็นจังหวัดต้นแบบ ด้านความปลอดภัย

4 ส.ค. 2565


พ่อเมืองกรุงเก่า รับมอบกรมธรรม์ประกันภัยรถรางล้อยาง 14 คัน  จาก คปภ.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และบริษัทวิริยะประกันภัย เป็นจังหวัดต้นแบบ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการนำเที่ยวกับศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา มากยิ่งขึ้น

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการรับมอบกรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ.รถรางล้อยางนำเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 14 คัน จาก  สำนักงาน คปภ.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย นางสาวอิสรี  เกตุกล่ำ ผู้อำนวยการ สนง.คปภ.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำโดย นายคเณศ  มากเจริญ ผู้จัดการสาขาพระนครศรีอยุธยา นายธวัช วงษ์ศรีหัส ผู้จัดการสินไหม สาขาพระนครศรีอยุธยา  นางสาวชญาดา  มะกรูดอินทร์ ผู้จัดการขายและขยายงาน และนายวิศิษฏ์ กูลหลัก เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส โดยมี นายประพันธ์ ตรีบุบผา  ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวอำพร บุญไสย เสมียนตราจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้นักท่องเที่ยวทุกคนที่ได้ใช้บริการรถรางล้อยางนำเที่ยวนี้ เกิดความอุ่นใจและรู้สึกปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยวกับศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา มากยิ่งขึ้นอีกด้วย

 

 

 

 
ทั้งนี้ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ให้การสนับสนุนการจัดทำ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถประเภทรถรางล้อยาง จำนวน 14 คัน ให้กับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในครั้งนี้ ซึ่งนับเป็นจังหวัดต้นแบบ ในการจัดทำพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถประเภทรถรางล้อยาง  โดยส่งมอบกรมธรรม์ผู้ประสบภัยจาก รถ(พ.ร.บ) จำนวน 14 ฉบับ รวมเป็นเงิน 11,592.52 บาท ได้รับรับความคุ้มครองรถรางโดยสารประจำเกาะเมืองอยุธยา เริ่มตั้งแต่วันที่  20 กรกฎาคม 2565 ถึง วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 วงเงินความคุ้มครอง 500,000 บาท/คน/ครั้ง สูงสุด 10 ล้านบาท/คัน

เกียรติยศ  ศรีสกุล ผอ.ข่าว คมชัดลึก ภาคกลาง 

 

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน