ชนะเลิศ การประกวดนำเสนอผลการดำเนินงาน และจัดนิทรรศการสรุปผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE กลุ่มดีเด่น ระดับประเทศประจำปี 2565

4 ส.ค. 2565


วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ชมรม TO BE NUMBER ONE สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์ รับพระราชทานรางวัลชนะเลิศ การประกวดนำเสนอผลการดำเนินงาน และจัดนิทรรศการสรุปผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานพินิจฯ และศูนย์ฝีกฯ กลุ่มดีเด่น ระดับประเทศประจำปี 2565 จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในงานมหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี TO BE NUMBER ONE ปี 2565 โดย นางลดาวัลย์ ปั่นเงิน ประธานที่ปรึกษาชมรมฯและแกนนำสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นตัวแทนรับพระราชทานรางวัล ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นองค์ประธาน ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

    1. การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

    2. การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่เยาวชน

    3. การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 

 


 

บุรฉัตร ศิริวัฒนาเกษม ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดเพชรบูรณ์
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน