โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขึ้นพื้นฐาน Emergency Medical Response(EMR) รุ่นที่ 2

4 ส.ค. 2565


องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ลำพูน ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด(สสจ.)ลำพูน จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขึ้นพื้นฐาน Emergency Medical Response(EMR) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่หน่วยกู้ชีพ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) จำนวน 50 คน ระหว่างวันที่ 1-3 และ วันที่ 8-10 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมประสิทธิ์ มณีวรรณ ชั้น 4  โรงพยาบาลป่าซาง เลขที่ 46 หมู่ที่ 7 ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินในการช่วยเหลือประชาชนในภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือกรณีอุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดลำพูน  ทั้งนี้ เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตของประชาชน โดยเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565ที่ผ่านมา ได้มี นายวิชัย บุญอุดมพร รองนายก อบจ.ลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ


สำหรับวิทยากรมาจากโรงพยาบาลลำพูน โรงพยาบาลลี้ โรงพยาบาลป่าซาง โรงพยาบาลแม่ทา และ โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง

กรรณิการ์  วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน