“ห้วยต้า หมู่บ้าน ไร้เส้นทางบก” ฝันใกล้เป็นจริง! มทร.ร่วมกับเขื่อนสิริกิติ์ ทำวิจัยสิ่งแวดล้อมถนนขอบอ่าง (มีคลิป)

3 ส.ค. 2565

“ห้วยต้า หมู่บ้าน ไร้เส้นทางบก” ฝันใกล้เป็นจริง! คณะอาจารย์ มทร.ร่วมกับเขื่อนสิริกิติ์ ทำวิจัยผลกระทบสิ่งแวดล้อม ถนนริมขอบอ่าง ใช้สัญจรทางบกเชื่อม 2 หมู่บ้าน หลังเจอโศกนาฏกรรมเรือล่ม 2 หน เสียชีวิตหลายราย เตรียมนำเสนอเข้าคณะกรรมการจังหวัดพิจารณาช่วยชาวบ้าน มีชีวิตสะดวกสบายยิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 65 ดร.อรสา ธรรมสรางกูร อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยา ลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา(มทร.) จ.เชียงราย หัวหน้าคณะทำงานวิจัย กล่าวว่า ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดทำวิจัยการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมกับอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ กรณีการสร้างถนนริมขอบอ่างเก็บน้ำ (เส้นทางลาดตระเวนร่วมเพื่อป้องกันไฟป่าและสัตว์ป่า) จากบ้านนางพญาไปสู่บ้านห้วยต้า อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ระยะเวลาของการดำเนินการโครงการวิจัย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2565 โดยมีคณะทำงานประกอบด้วย ดร.อรสา ธรรมสรางกูร เป็นหัวหน้าคณะทำงานวิจัย, นายรณรัตน์  ศิริมากร คณะทำงานวิจัย หัวหน้าอุทยานลำน้ำน่าน จ.อุตร ดิตถ์ ผศ.ธนากร สร้อยสุวรรณ, ว่าที่ ร.ต.หญิง ดร.เดือนเพ็ญ  มะโนเรือง, นายเอกวัฒน์  ญาณะวงษา,นาย อนิรุทธ์ สงค์ธนาพิทักษ์, นายปกรณ์  เสรีเผ่าวงษ์, นายเอกพงษ์ วันเปี้ย คณะทำงานวิจัย และ นายชนะชล  มิ่งสุวรรณ คณะทำงานวิจัย (กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์)

ดร.อรสา กล่าวว่า ได้ประชุมชี้แจงผลความคืบหน้าทั้งหมดให้ นายวัน  สมบัติยา นายก อบต.นางพญา นายสนั่น  หล้าติ๊บ รองนายก พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านพื้นที่ตำบลนางพญาและชาวบ้านได้รับทราบ โดยมี น.ส.รสรินทร์  ศรัณย์เกตุ ตัวแทนนายศรัณย์วุฒิ  ศรัณย์เกตุ สส.อุตรดิตถ์ พร้อมคณะ เข้าร่วมรับฟังถึงการจัดทำวิจัยการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมกับอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ กรณีการสร้างถนนริมขอบอ่างเก็บน้ำ (เส้นทางลาดตระเวนร่วมเพื่อป้องกันไฟป่าและสัตว์ป่า) เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคมที่ผ่านมาว่า ทางคณะวิจัยได้ดำเนินการลงพื้นที่และรวบรวมข้อมูล ตามแผนการดำเนินงานแล้วจึงขอนำเสนอข้อมูลพร้อมชี้แจงความเข้าใจในโครงการดังกล่าวให้ทุกคนได้รับทราบ ถึงการจัดเก็บข้อมูลทั้ง 4 ด้าน อาทิ ด้านกายภาพ ด้านชีวภาพ ด้านการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ด้านคุณภาพชีวิต สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม รวมถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งการทำวิจัยครั้งนี้ ได้ดำเนินการขออนุญาตเข้าพื้นที่ต่อกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช พร้อมให้ทางอุทยานเป็นผู้ร่วมวิจัยด้วย ซึ่งโครงการนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผลการดำเนินงานได้เสร็จสิ้น 100% เตรียมรวบรวมนำเสนอให้กับทาง อบต.นางพญา นายอำเภอท่าปลา เพื่อเข้าสู่คณะกรรมการชุดใหญ่ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ผ่านถึงผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินการขั้นตอนต่อไป

“ห้วยต้า หมู่บ้าน ไร้เส้นทางบก” ฝันใกล้เป็นจริง! มทร.ร่วมกับเขื่อนสิริกิติ์ ทำวิจัยสิ่งแวดล้อมถนนขอบอ่าง

นายเอกวัฒน์  ญาณะวงษา อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร. คณะทำงานวิจัย กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นสืบเนื่องจาก ชาวบ้านในพื้นที่บ้านห้วยต้า หมู่ที่ 4 ต.นางพญาหมู่บ้านเดียวในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ชาวบ้านต้องใช้เส้นทางคมนาคมทางน้ำ ด้วยเรือโดยสารหรือเรือยนต์ส่วนตัว จากหมู่บ้านมายังพื้นที่บ้านท่าเรือ หมู่9 ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา และต้องใช้เวลาในการเดินทางกลางอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ นานกว่า 2 ชั่วโมง เพื่อเข้ามาติดต่อธุระราชการ หรือนำสินค้าพืชผลทางการเกษตรมาจำหน่ายขายยังตัวอำเภอท่าปลาหรือในตัวเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยไม่มีเส้นทางการคมนาคมทางบกและต้องใช้เส้นทางน้ำเพียงอย่างเดียว จึงทำให้เกิดโศกนาฏกรรมเรือล่มกลางอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ถึง 2 ครั้ง และมีผู้เสียชีวิตจำนวนหลายคนในระหว่างเดินทาง ชาวบ้านจึงมีการเรียกร้องขอถนนแนวกันไฟผ่านพื้นที่อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เพื่อให้มีเส้นทางบกใช้สำหรับการเดินทาง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงประสานกับทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(เขื่อนสิริกิติ์) และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับชาวบ้านในพื้นที่ ด้วยการจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาจำนวนหนึ่ง โดยมีชาวบ้านตำบลนางพญาและเจ้าหน้าที่หน่วยงานส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมปรึกษาหารือ ทางออกคือเส้นทางการคมนาคมทางบกที่ชาวบ้านต้องการ 2 เส้นทาง และทั้ง 2 เส้นทางต้องผ่านพื้นที่อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน เส้นทางแรกจากบ้านห้วยต้า หมู่ 4 เข้ายังพื้นที่บ้านห้วยพญา หมู่ 5 ต.นางพญา ด้วยระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร ต้องผ่านพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น1เอ ที่ยังคงมีสภาพป่าสมบูรณ์ การทำรายงานต้องเป็นขั้นตอน EIA นำเสนอผ่านจังหวัดอุตรดิตถ์ เสนอรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ผ่านยังคณะรัฐมนตรี(ครม.) เพื่อให้ความเห็น ชอบตามขั้นตอนของกฎหมาย ส่วนเส้นทางที่สองเป็นเส้นทางขอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ จากบ้านห้วยต้า หมู่ 4 เข้ายังพื้นที่บ้านห้วยพญา หมู่ 5 ระยะทางประมาณ 21 กิโลเมตร เส้นทางนี้ไม่ต้องทำงานรายขั้นตอน EIA เพื่อนำเสนอให้ ครม.ดำเนินการเซ็นอนุมัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้รับผิดชอบสามารถอนุมัติลงนามได้ทันที


น.ส.รสรินทร์  กล่าวว่า ชาวบ้านห้วยต้าใช้ชีวิตและการดำรงชีพค่อนข้างลำบาก เนื่องจากไม่มีเส้นทางการสัญจรคมนาคมทางบก การเดินทางต้องอาศัยเรือเพียงอย่างเดียว เหมือนถูกตัดขาดจากโลกภายนอก เดินทางจากหมู่บ้านห้วยต้ามายังหมู่บ้านท่าเรือ เพื่อเดินทางมายังตัวอำเภอท่าปลา ใช้เวลาเดินทางนานเกือบ 2 ชั่วโมง เรือโดยสารวิ่งเพียงวันละ 2 เที่ยว ช่วงหน้าฝนเรือโดยสารบางวันต้องหยุดวิ่ง แถมยังต้องฝ่าคลื่นลมแรงกลางอ่างน้ำเขื่อนสิริกิติ์และเสี่ยงเรือล่ม ชาวบ้านเจ็บป่วยฉุกเฉินช่วงกลางคืนเดินทางไม่ได้เลย หากมีเส้นทางสัญจรทางบกจะช่วยทำให้คุณภาพชีวิตชาวบ้านดีขึ้น ทั้งเรื่องการนำผู้ป่วยฉุกเฉินมารักษาในตัวอำเภอท่าปลาหรือตัวจังหวัดอุตรดิตถ์ การนำผลผลิตพืชผลทางการเกษตรมาขายในพื้นที่อำเภอท่าปลาหรือในจังหวัดอุตรดิตถ์ก็สะดวกยิ่งขึ้น ทำให้มีเงินหมุนเวียนนำมาเลี้ยงดูครอบครัวได้ สส.ศรัณย์วุฒิ คุณพ่อได้รับการร้องเรียนบ่อยครั้งมาก มีความเป็นห่วงชาวบ้านห้วยต้า พยายามหาทางช่วยเหลือทั้งประสานผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมพาชาวบ้านเข้าพบกับผู้ใหญ่ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก็ได้ดำเนินการมาแล้ว

น.ส.รสรินทร์ กล่าวว่า ทราบข่าวมีการจัดทำวิจัยการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมกับอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ กรณีการสร้างถนนริมขอบอ่างเก็บน้ำ (เส้นทางลาดตระเวนร่วมเพื่อป้องกันไฟป่าและสัตว์ป่า) โดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา(มทร.) จ.เชียงราย ร่วมกับเขื่อนสิริกิติ์ นับเป็นความโชคดีของชาวบ้าน คาดว่าไม่นานเส้นทางบกสำหรับให้ชาวบ้านห้วยต้า หมู่4 ได้ใช้สัญจรผ่านพื้นที่บ้านห้วยพญา หมู่ 5 ตำบลนางพญา เชื่อมการสัญจร 2 หมู่บ้านสู่อำเภอท่าปลาและเข้าตัวเมืองอุตรดิตถ์ จะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้ สิ่งไหนที่คุณพ่อศรัณย์วุฒิ ในฐานะสส.อุตรดิตถ์ มีส่วนช่วยประสานกับผู้ใหญ่ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ ก็จะเร่งดำเนินการให้อย่างเร่งด่วน เพื่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวบ้านห้วยต้าสะดวกสบายยิ่งขึ้น จะได้มีเส้นทางการแพทย์ฉุกเฉินยามชาวบ้านเจ็บป่วย และให้ลูกหลานได้มีโอกาสใช้เส้นทางนี้ ในการเดินทางเข้ามาศึกษาเล่าเรียนในตัวอำเภอและจังหวัดต่อไป.

สมภพ  สินพิพัฒนฤดี ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน