"อุตรดิตถ์" ปลูกต้นไม้มงคล ทำความสะอาดคูคลอง เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล ครบ 70 พรรษา (มีคลิป)

29 ก.ค. 2565

"อุตรดิตถ์ ผู้ว่าฯ" นำจิตอาสา ข้าราชการทหาร ตำรวจ พลเรือน ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ปลูกต้นไม้มงคล ทำความสะอาดคูคลอง เฉลิมพระเกียรติ ครบรอบ 70 พรรษา ถวายเป็นพระราชกุศล "เราทำความดี  ด้วยหัวใจ"

วันที่ 28 กรกฎาคม 65 ที่บริเวณต้นน้ำคลองโพธิ์ ฝายป่าไร่ หมู่ที่ 10 ตําบลน้ำริด  อําเภอเมืองอุตรดิตถ์  นายผล  ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาโครงการปลูกปูกาเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลนและป่องกันไฟป่า เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 70 พรรษา พร้อมปลูกต้นรวงผึ้งต้นไม้มงคล ต้นไม้ประจำพระองค์ รัชกาลที่ 10 เนื่องด้วยดอกรวงผึ้งมีสีเหลือง เป็นสีประจำวันพระราชสมภพ 

นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ปลูกต้นเหลืองเชียงรายพล.ต.สัณธวัฒน์ วงศ์วัฒนะผบ.มทบ.35 ปลูกต้นอินทนิลน้ำ พล.ต.ต.สุทธิพงศ์ เป๊กทอง  ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์ ปลูกต้นอินทนิลน้ำ พ.อ.ทรงยศ ทองก้อน  รอง ผอ.กอ.รมน.อต.ปลูกต้นเหลืองเชียงราย นายจรัญ กาญจนปัญญานนท์  ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ ปลูกต้นอินทนิลน้ำ  นายประเดิม เดชายนต์บัญชา นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ปลูกต้นทรงบาดาล

"อุตรดิตถ์" ปลูกต้นไม้มงคล ทำความสะอาดคูคลอง เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล ครบ 70 พรรษา

โดย นายปรัชญา ทั่งจันทร์  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ ปลูกต้นทรงบาดาล นายบรรจบ  ใจจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำริด ปลูกต้นเหลืองเชียงราย นายมรกต อินทรภู่ ผอ.ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน  คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่น จิตอาสาพระราช ทานและประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดภาวะโลกร้อน

ทั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาท สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา รวมทั้งเพื่อสนองแนวทางตามพระราชปณิธานในการที่จะอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าไม้ และรักษาระบบนิเวศทางสิ่งแวดล้อม อันจะเป็นแนวทางในการที่จะส่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในพื้นที่

ในการนี้ นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  ได้กระทำพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยผู้เข้าร่วมพิธีได้เปล่งวาจาเสียงกล่าวคำปฏิญาณ "เราทำความดี  ด้วยหัวใจ" ด้วยความพร้อมเพรียงกัน จำนวน 3 ครั้ง 


เมื่อเสร็จสิ้นพิธีได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ พร้อมร่วมลอกผักตบชวาในคลองน้ำริด กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล อีกทั้งเพื่อให้ทุกภาคส่วน พร้อมจิตอาสาพระราชทานฯ ประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ เป็นการปลุกจิตสำนึกคนไทยให้รู้รักสามัคคี มีจิตสำนึกสาธา รณะ มีความเอื้อเฟื้อ รู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน ด้วยการร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติในหลายๆด้าน ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

สมภพ  สินพิพัฒนฤดี ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน