สิงห์โตทอง สายบ้านใหญ่เอาคืน ส่ง สท.ชนะเลือกตั้งซ่อม คนหนองชากตาสว่าง

28 ก.ค. 2565


จากกรณีเมื่อวันอาทิตย์ที่วันที่ 24 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลหนองชาก จัดให้มีการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองชาก เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง เนื่องจาก นางสาวกนกวรรณ ทีปกากร กลุ่มหนองชากโฉมใหม่ ได้ลาออกสมาชิกสภาเทศบาล ส่งผลให้ ต้องมีการเลือกตั้งหาสมาชิกสภาเทศบาลใหม่ และทำให้เทศบาลหนองชากต้องเสียงบประมาณภาษีจากพี่น้องประชาชนมาทำการจัดการเลือกตั้งซ่อม  ซึ่งมีนักการเมืองท้องถิ่นลงสมัครจำนวน 4 คน ประกอบด้วย หมายเลข 1 “ทิดดิษ”นายประดิษฐ์ พงศ์พันธ์  จาก “กลุ่มเรารักหนองชาก” ซึ่ง “นายกเล็ก”นายบรรเจิด สิงห์โตทอง อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลต.หนองชาก นักการเมืองสายบ้านใหญ่ชลบุรี ที่ขณะนี้ขับเคลื่อนทำงานการเมืองในพื้นที่ร่วมกับกลุ่มบ้านใหญ่ชลบุรี  และเป็นพันธมิตรที่ดีกับ”ส.ส.ต้น”นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ ส.ส.ชลบุรี เขต.4 พรรคพลังประชารัฐ  หมายเลข 2  “เสี่ยหง่า”นายสง่า สิริพิทักษ์ชัยกุล  ที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มการเมืองสายกลุ่มเก่า หมายเลข 3  นายสมศักดิ์ พรหมรินทร์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตัดสินใจลาออกมาลงสมัครรับเลือกตั้ง หมายเลข 4 นายศิริชัย เลิศวรวุฒิ  ได้รับการสนับสนุนจากนักการเมืองสายกลุ่มเก่า การเลือกตั้งครั้งนี้เปรียบเหมือนเป็นการพิสูจน์คะแนนนิยมของชาวหนองชาก ว่าจะนิยมนักการเมืองสายกลุ่มเก่า หรือ สายการเมือง “นายกเล็ก”  

มีผู้มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งจำนวน 4,374 คน มีผู้มาใช้สิทธิ์  1,872 คน คิดเป็น 42.80% ผลการเลือกตั้งปรากฎว่า  หมายเลข 1 “ทิดดิษ”นายประดิษฐ์ พงศ์พันธ์ กลุ่มเรารักหนองชาก  ได้ 757 คะแนน หมายเลข 2 นายสง่า สิริพิทักษ์ชัยกุล ได้ 546 คะแนน หมายเลข 3 นายสมศักดิ์ พรหมรินทร์ ได้ 208 คะแนน หมายเลข 4 นายศิริชัย เลิศวรวุฒิ ได้ 194  คะแนน บัตรเสีย 97 คะแนน และ บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด ได้ 70 คะแนน  ส่งผลให้ “ทิดดิษ”นายประดิษฐ์ พงศ์พันธ์ “กลุ่มเรารักหนองชาก” ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองชาก ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองชาก เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง 

ทำให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ ถึงสนามการเมืองท้องถิ่นในเขตพื้นที่ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรีสมัยหน้า  และสนามการเมืองระดับส.ส. ซึ่งในการเลือกตั้งส.ส.ครั้งหน้า ต.หนองชาก จะอยู่ในเขตเลือกตั้งที่ 3  และถ้าสถานการณ์การเมืองยังคงเป็นในรูปแบบนี้ คะแนนนิยม “นายกเล็ก”นายบรรเจิด สิงห์โตทอง อดีตนายกเทศบาลต.หนองชาก พร้อมทีมงานสายบ้านใหญ่ชลบุรี จะได้คะแนนนิยมจากชาวหนองชาก เหนือ นักการเมืองท้องถิ่นบางกลุ่ม บางพรรค ที่ขณะนี้ชาวหนองชากตาสว่างแล้ว

ธนา ธรรมวาจา / เจียรพรรณ สุรนันท์ ผู้สื่อข่าวคมชัดลึก ประจำ จ.ชลบุรีติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน