เมืองคอนประกอบพิธีมอบผ้าไตรและพิธีบรรพชาอุปสมบท โครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติ ฯ

25 ก.ค. 2565


                เมืองคอนประกอบพิธีมอบผ้าไตรและพิธีบรรพชาอุปสมบท โครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ณ.ศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

               เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ที่ศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีมอบผ้าไตรและพิธีบรรพชาอุปสมบท โครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมีพระราชวิสุทธิกวี เจ้าคณะภาค 16 (ธ) เป็นประธานสงฆ์ มีผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ และญาติ ๆผู้ร่วมบรรพชา อุปสมบทร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง

 
สำหรับโครงการดังกล่าว รัฐบาลกำหนดจัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชน จากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ได้มีส่วนร่วมในโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติ ฯ รวมทั้งศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา สามารถนำมาปรับใช้และปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ส่งผลให้เกิดการประพฤติปฏิบัติดีแก่สังคมโดยส่วนรวมมีจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและการแสดงความจงรักภักดี รวมทั้งได้พัฒนาจิตใจให้เกิดสติ สมาธิ และปัญญา สามารถนำธรรมะ มาใช้ในการพัฒนางาน พัฒนาชีวิต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ

ในส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มีข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้าง ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท จำนวน 15 คน ซึ่งประกอบพิธีปรงผมผู้เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา

 


             


  โดยหลังประกอบพิธีมอบผ้าไตร เวลา 09.10 น. มีขบวนแห่นาครอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์ 1 รอบ จากนั้น นาคเข้าสู่ศาลา 100 ปี เพื่อทำพิธีบรรพชาเป็นสามเณร เวลา 12.30 น. ประกอบพิธีอุปสมบท ณ วิหารหลวง วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร สำหรับที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ทั่วประเทศ จะอยู่ปฏิบัติธรรมต่อเนื่องระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม-13 สิงหาคม 2565 รวม 24 วัน.

ไพฑูรย์ อินทศิลา /ข่าวภูมิภาค จ.นครศรีธรรมราช

             
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง