หลาดออนไลน์!!“ดร.โจ” นายก ฯ ทน.นครฯ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลเมืองนคร ฯ

25 ก.ค. 2565


 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดอบรมให้ความรู้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช เปิดหลาดออนไลน์ภายใต้“โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลเมืองนคร” เพื่อส่งเสริมและยกระดับผู้ประกอบการ ภายในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เข้าถึงและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างโอกาสการจำหน่ายสินค้าเพื่อเพิ่มรายได้ พร้อมเปิดตัว “มิสเตอร์ท่องเที่ยว” อำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนคร ฯ

               วันนี้ (25 ก.ค.65) เวลา 09.00 น. ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช  ภายใต้ “โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลเมืองนคร” ณ ห้องแก้วกัลยา โรงแรมเมืองลิกอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีกลุ่มผู้ประกอบการโรงแรม ร้านค้า ร้านอาหาร สมาคม ชมรมด้านการท่องเที่ยว หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการฝึกอบรม


 
ดร.กณพ เกตุชาติ กล่าวว่า โครงการดังกล่าว  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทิศทางในการพัฒนาเศรษฐกิจเทคโนโลยีดิจิทัลของไทยในปัจจุบันรวมทั้งแนวโน้มในอนาคต และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนา ทักษะ ความรู้ โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจเพื่อเพิ่มรายได้และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ  และเริ่มเปิดบริการในวันนี้


             


  นอกจากนี้การอบรมดังกล่าว ยังมีการแนะนำให้ผู้เข้าอบรมรู้จักกับ “มิสเตอร์ท่องเที่ยว” สำหรับอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยมีมิสเตอร์ท่องเที่ยวคอยตอบคำถามและให้คำแนะนำเรื่องต่าง ๆ  และอีกหนึ่งระบบ คือ “หลาดเทศบาลออนไลน์” ซึ่งเป็นการเปิดพื้นที่สำหรับผู้ซื้อ ผู้ขาย และผู้ส่งของ ได้มาเจอกัน มีเทศบาลเป็นตัวกลางคอยสนับสนุน โดยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  ที่อยู่ภายใต้แพลตฟอร์ม line official ของเทศบาลฯ โดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมหลาดเทศบาลออนไลน์ สามารถลงทะเบียนในระบบไลน์ @nakhoncity ดร.กณพ เกตุชาติ กล่าว.

 

ไพฑูรย์ อินทศิลา /ข่าวภูมิภาค จ.นครศรีธรรมราช

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน