ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การดำเนินโครงการอาหารกลางวัน

23 ก.ค. 2565


วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเพชรบูรณ์ นำโดยประธานชมรมฯ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมฯ และเครือข่ายในเขตพื้นที่อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการอาหารกลางวันนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์  ที่โรงเรียนอนุบาลชนแดน ตำบลชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังสถานการณ์การทุจริตกรณีโครงการอาหารกลางวันนักเรียนในลักษณะเชิงรุก ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินโครงการดังกล่าว เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ การใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และทำให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ

 


บุรฉัตร ศิริวัฒนาเกษม ผู้สื่อข่าว จังหวัดเพชรบูรณ์
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน