ปปช.ฉะเชิงเทราลงพื้นที่ตรวจโครงการอาหารกลางวันเด็กเล็กและนมโรงเรียน

18 ก.ค. 2565


วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 นายสมชาย  ยิ้มแฉล้ม  ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต ลงพื้นที่โรงเรียนวัดบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

และเพื่อเป็นการส่งเสริมการดำเนินโครงการให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ และทำให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพในการลงพื้นที่ดังกล่าวเป็นการสุ่มตรวจโดยไม่ได้แจ้งให้สถานศึกษาทราบล่วงหน้า เพื่อให้ได้ข้อมูลการดำเนินงานของสถานศึกษาตรงกับความเป็นจริง

ทั้งนี้ได้ให้ข้อเสนอแนะและแนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารของโรงเรียนดังกล่าว และ เน้นย้ำในเรื่องโภชนาการและคุณภาพของอาหาร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

สราวุฒิ บุญสร้าง ผู้สื่อข่าวคมชัดลึก ประจำ จ.ฉะเชิงเทราติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน