ส.ส ต้อย ชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลักดันโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล

18 ก.ค. 2565


วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ส.ส ชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์ ส.สฉะเชิงเทราเขต 2 นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล  นายณัฐ์ธเนศ มาหาศักดิ์สิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนฉิมพลี นายธนพัฒน์ เจียรสถิต เลขานุการนายกอบจ.ฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนายเฉลิม กลิ่นนิ่มนวล ที่ปรึกษากรมทรัพยากรน้ำบาดาล นายอานนท์ ผงกุลา ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 (ระยอง)

ลงพื้นที่ติดตามและส่งมอบโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน จ.ฉะเชิงเทรา 2 พื้นที่ ได้แก่  บ้านคลอง 21 หมู่ที่ 4 ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว มีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 1,228 คน 381ครัวเรือน บ้านคลอง 20 หมู่ที่ 5 ต.สิงโตทอง อ.บางน้ำเปรี้ยว มีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 6,000 คน 1,239 ครัวเรือน

และหมู่บ้านใกล้เคียงสามารถมาใช้บริการจุดจ่ายน้ำและจุดบริการน้ำดื่มทั้งนี้ นายชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์ และนายอรรถกร ศิริลัทธยากร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยผู้นำท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ และรับมอบแกลลอนน้ำดื่มไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป

สราวุฒิ บุญสร้าง ผู้สื่อข่าวคมชัดลึก ประจำ จ.ฉะเชิงเทราติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน