ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนภาคเหนือ (sez)

10 ก.ค. 2565


สัมนาและเจรจาธุรกิจร่วมภาครัฐและเอกชนภาคเหนือของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนภาคเหนือ การประชุม-สัมมนาร่วมกาครัฐและเอกชนภาคเหนือของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อหารือแนวทางและกำหนดแผนงานการส่งเสริมการค้าชายแดนแก้ไขปัญหาอุปสรรคด้านการค้าชายแดน การค้าผ่านแดนและโลจิสติกส์ ณ โรงแรม เฮอริเทจเชียงราย โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 20-22 กรกฎาคม 2565ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน