หลวงพ่ออิฏฐ์ ภทฺทจาโร เจ้าอาวาสวัดจุฬามณี มอบทุน 5 แสนบาท เพื่อให้นักศึกษาที่ขาดแคลนขั้นวิกฤต เฉลิมพระเกียรติฯ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

9 ก.ค. 2565


         เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา พระครูโสภิตวิริยาภรณ์ (หลวงพ่ออิฏฐ์ ภทฺทจาโร) เจ้าคณะตำบลบางช้าง เขต 1 และเจ้าอาวาสวัดจุฬามณี จ.สมุทรสงคราม ประธานพิธี พร้อมด้วยพระครูไพศาล กิจจาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส เข้าร่วมโครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ในภาวะวิกฤต เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565  ณ  ห้องอรพิม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จำนวน 100 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท รวมเงินทุนการศึกษา 500,000 บาทโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนีย์ สุขชาวนา อธิการบดี เป็นประธานต้อนรับ
จากการที่ งานภาคีเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และชาวชุมชนท้องถิ่นเขตพื้นที่ขาดแคลนอย่างต่อเนื่อง พบว่าจากผลกระทบการแพร่ระบาดไวรัส  โควิด-19 หลายปีที่ผ่านมา ตลอดจนปัญหาเศรษฐกิจเงินเฟ้อขั้นรุนแรงในปัจจุบัน ส่งผลให้ชาวบ้านจำนวนหลายครัวเรือนเดือดร้อนอย่างหนัก รายได้ไม่เพียงพอ จนถึงขั้นขาดแคลนอาหาร กระทบต่อครอบครัว และบุตรหลานที่กำลังศึกษา โดยเฉพาะในเขตแนวชายแดนไทย-พม่า งานภาคีเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรายุทธ ประทีปวรกาญจน์ ผู้ช่วยอธิการบดี ได้ประสานภาคีเครือข่ายจังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย สโมสรโรตารีนครปฐม หอการค้าจังหวัดนครปฐม และกลุ่มผู้นำท้องถิ่นเทศบาลเมืองนครปฐม เพื่อผนึกกำลัง วางแนวทางการให้ความช่วยเหลือ พร้อมทั้งได้นำความกราบเรียนต่อพระครูโสภิตวิริยาภรณ์ (หลวงพ่ออิฏฐ์ ภทฺทจาโร) และพระครูไพศาล กิจจาภรณ์ เพื่อขอความเมตตาช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน ทั้งนี้ พระครูโสภิตวิริยาภรณ์ จึงมีดำริมอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษากลุ่มดังกล่าวเป็นการเร่งด่วน


ทั้งนี้ สโมสรโรตารีนครปฐม หอการค้าจังหวัดนครปฐม โดยการนำของ อน.นายแพทย์ชัชวาล ว่องวิวัฒน์ไวทยะ นายกสโมสรโรตารีนครปฐม ปีบริหาร 2564-2565 และสมาชิกหอการค้าจังหวัดนครปฐมและคณะ พร้อมด้วยคุณนพปฎล พรหมจำรัส ผู้แทนกลุ่มผู้นำท้องถิ่นเทศบาลเมืองนครปฐม ได้ผนึกกำลังขับเคลื่อนการดำเนินงานภาคีเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เพื่อบรรเทาปัญหาความยากจนให้ได้มากที่สุดต่อไป

กีรติ ก้อนทองคำ จ.กาญจนบุรี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง