ส.ส.นครนายกนำคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาแก้ไขปัญหาน้ำกัดเซาะริมตลิ่ง

4 ก.ค. 2565


วันที่ 3-4 ก.ค. 2565 สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดนครนายก ท่านดร.วุฒิชัย กิตติธเนศวร ประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย สภาผู้แทนราษฎร ได้นำคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะริมตลิ่ง การตื้นเขินของแม่น้ำและลำคลอง ประชุมร่วมกับนายอำพล อังคภากรณ์กุล

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกและนายวรพันธ์ุ สุวัณณุสส์ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ กรมเจ้าท่า กรมโยธาธิการและผังเมือง องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ฯลฯ เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะริมตลิ่งและปัญหาวัชพืชกีดขวางทางน้ำ

โดยลงพื้นที่สำรวจบริเวณริมแม่น้ำปราจีนบุรีและริมแม่น้ำนครนายก ทั้งนี้เพื่อหาแนวทางบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครนายกและชาวจังหวัดปราจีนบุรี

การันต์ พุ่มบุญฑริก ผู้สื่อข่าวคมชัดลึก ประจำ จ.นครนายกติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน