มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน มอบให้ 20 ครอบครัวผู้ประสบวาตภัยอำเภอเมืองนครพนม

29 มิ.ย. 2565


วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดนครพนม เป็นผู้เชิญถุงยังชีพพระราชทานที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดสรรเพื่อนำไปมอบให้กับครอบครัวผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ตำบลโพธิ์ตาก ตำบลหนองญาติ และตำบลท่าค้อ จำนวน 20 ครอบครัว ที่ได้รับผลกระทบจากพายุพัดบ้านเรือนพังเสียหาย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป

 
นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ถือกำเนิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงห่วงใยต่อพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ ด้วยทรงต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ให้ได้รับการแก้ไขโดยเร็ว อันจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและผ่อนคลายความทุกข์ร้อนของประชาราษฎร์ทุกหนแห่ง และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงรับมูลนิธิไว้ในพระราชูปถัมภ์ และทรงดำรงตำแหน่ง “องค์พระราชูปถัมภก” แห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทรงห่วงใยทุกข์ยากของราษฎรเป็นอันดับแรก โดยได้พระราชทานแนวทางในการปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยให้เป็นระบบ รวดเร็ว และไม่ซ้ำซ้อน และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดนครพนม เชิญถุงยังชีพพระราชทานมามอบให้กับครอบครัวผู้ประสบวาตภัยในครั้งนี้ จึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้ประสบวาตภัยทุกคนด้วย โดยตั้งแต่เกิดเหตุ ทุกฝ่ายต่างพยายามให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอำเภอเมืองนครพนม ได้ร่วมกับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง มณฑลทหารบกที่ 210 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ได้ร่วมกัน ทำการสำรวจและซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรที่ได้รับความเสียหาย เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้ทุกคนได้มีที่พักอาศัยที่มีความมั่นคงถาวร และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงในวันนี้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม และหน่วยงานต่าง ๆ ก็ได้นำเงินและเครื่องอุปโภคบริโภคมามอบให้ด้วยเช่นเดียวกัน ในส่วนของการช่วยเหลืออื่น ๆ หลังจากนี้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการนำเรื่องเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินทดรองราชการออกมาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบราชการ

 

 

ข่าว/ภาพ ประทีป วชิระธัญญากูล ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.นครพนม


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน