ช่วยเหลือชาวสวนทุเรียน ที่ผลผลิตล้นตลาดขายไม่ได้ นำไปมอบให้ผู้ปกครองนักเรียน

29 มิ.ย. 2565


วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 9.30 น. นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายพิภพ ถานะวุฒิพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวังชิ้นวิทยา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวังชิ้นวิทยา ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
นอกจากนั่นยังได้ช่วยเหลือชาวสวนทุเรียน โดยรับซื้อทุเรียนที่ล้นตลาดขายไม่ได้ จำนวน 300 กิโลกรัม แล้วนำไปมอบให้กับผู้ปกครองนักเรียนที่มาร่วมประชุม โดยได้รับการประสานงานจาก สจ.กุลชา บัญสว่าง ส.อบจ.เขต 1 อ.วังชิ้น และนายไพรัตน์ บัญสว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก

 

 


นายธวัชชัย ถนอม ผู้สื่อข่าว จ.แพร่
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน