อธิบดีกรมการปกครอง เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพแพทย์ประจำตำบล...การสาธารณสุขเพื่อแผ่นดิน จังหวัดในภาคกลาง 25 จังหวัด ในพื้นที่อยุธยา

28 มิ.ย. 2565


วันที่  (28 มิ.ย.65) ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพแพทย์ประจำตำบล...การสาธารณสุขเพื่อแผ่นดิน พร้อมด้วย นายบุญลือ  ธรรมธรานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการปกครองท้องที่  อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยา หัวหน้าสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยหม่อมราชวงศ์สอาด ทินกร  โดยมี นายประทีป การมิตรี  และ นายไพรัตน์ เพชรยวน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นายอำเภอทั้ง 16 อำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมต้อนรับ ทั้งนี้ มีตัวแทนแพทย์ประจำตำบลของจังหวัดในภาคกลาง 25 จังหวัด อำเภอละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 209 คน เข้าร่วมโครงการๆ
นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวว่า แพทย์ประจำตำบล มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติปกครองท้องที่ 2457 ดูแลเรื่องสุขอนามัยและความสงบเรียบร้อยร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย โดยท่านปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้กรุณาให้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อจะให้แพทย์ประจำตำบลกลับมา Reset หน้าที่ต่างๆ ของตน รวมถึงจะให้เป็นผู้นำในการสร้างคลังยาสมุนไพรในหมู่บ้าน ตำบล หรือยารักษาโรคที่เป็นพื้นถิ่นของพื้นที่นั้นๆ ซึ่งการจัดสัมมนาขึ้นในวันนี้ เพื่อให้แพทย์ประจำตำบลได้รู้อำนาจหน้าที่ตัวเองแล้ว ให้รู้ว่าในช่วงนี้ควรจะทำอะไร โดยเฉพาะหลังสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่ต้องการยาสมุนไพร ให้นำไปขยายผลสู่แต่ละตำบล แต่ละอำเภอ ร่วมเป็นภาคีเครือข่าย สร้างประโยชน์กับคนในพื้นถิ่นนั้น เชื่อว่าการสัมมนาในครั้งนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์กับพื้นที่กับพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง 


สำหรับการจัดสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพแพทย์ประจำตำบล...การสาธารณสุขเพื่อแผ่นดิน ของกรมการปกครอง เพื่อส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของแพทย์ประจำตำบลให้เข้าใจบทบาทหน้าที่และเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการแพทย์แผนไทยเบื้องต้น สามารถนำความรู้มาปรับใช้ในวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ โดยมีเป้าหมายในการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข"และทำให้ประชาชน "ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น" โดยแพทย์ประจำตำบล มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการคิดอ่าน และจัดการรักษาความสงบเรียบร้อยในตำบล คอยสังเกต ตรวจตราความไข้เจ็บที่เกิดขึ้นแก่ประชาชนในตำบลและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อป้องกันโรคภัย รวมทั้งบูรณาการการปฏิบัติงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนภารกิจให้สัมฤทธิ์ผล 

เกียรติยศ  ศรีสกุล ผอ.ข่าวคมชัดลึกทั่วไทย ภาคกลาง
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน