ร่วมการวิพากษ์การนำเสนอข้อมูลของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 35

25 มิ.ย. 2565


เวลา 13.00 น. (วันที่ 24 มิ.ย.65) ที่โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดฉะเชิงเทรา นางสุนันทา ชนะวรรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา) เข้าร่วมการวิพากษ์การนำเสนอข้อมูลของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 35 ปี 2657 จากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี  

โดยมาฝึกภาคสนามในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 5 อำเภอ คืออำเภอเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางคล้า อำเภอบ้านโพธิ์ และอำเภอพนมสารคาม ระหว่างวันที่ 21-24 มิถุนายน 2565  จำนวน 61 คน และได้นำช้อมูลจากพื้นที่มาวิเคราะห์ เพื่อนำเสนอและจัดทำรายงานแผนกลยุทธ/แผนปฏิบัติการที่ปรับปรุง เพื่อเป็นข้อมูลป้อนกลับสำหรับพื้นที่แหล่งฝึก

สราวุฒิ บุญสร้าง ผู้สื่อข่าวคมชัดลึก ประจำ จ.ฉะเชิงเทราติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน