นายแพทย์สาธารณสุข พร้อม บุคลากรสำนักงานสาธารณสุข ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ เนื่องในวันไอโอดีนแห่งชาติ

24 มิ.ย. 2565


วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ลานหน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย  นางสุนันทา ชนะวรรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) นายชาญเลขา กุลละวณิชย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) ทันตแพทย์หญิงรัตนา จันทร ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ  และเภสัชกรสมจิตร ทองสุขดี เภสัชกรเชี่ยวชาญ และบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันไอโอดีนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 

เพื่อสร้างกระแสและรณรงค์ให้บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ตระหนักถึงภัยของการขาดสารไอโอดีน  และเลือกใช้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีนที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งเลือกใช้เครื่องปรุงรสที่เสริมสารไอโอดีน  โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 95 คน

สราวุฒิ บุญสร้าง ผู้สื่อข่าวคมชัดลึก ประจำ จ.ฉะเชิงเทราติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน