ประชุมติดตามความพร้อมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

24 มิ.ย. 2565


วันที่ ( 24 มิ.ย. 65 )  เวลา 13.30น. ที่ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์  ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา  นายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการประชุมเตรียมการรับเสด็จ เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสายการผลิตรถโดยสารไฟฟ้า ณ บริษัท แอ๊บโซลูท แอสเซมบลี จำกัด อำเภอบ้านโพธิ์ และเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรกิจการโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน และระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ณ บริษัท อมิตา เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอบางปะกง (เป็นการส่วนพระองค์) ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 -13.00 น.

ทั้งนี้ สำนักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์ 904 โดยพลอากาศตรี วินัย พุ่มไพจิตร ราชองครักษ์ในพระองค์ พร้อมคณะ ได้เดินทางมาสำรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ เมื่อวันศุกร์ที่10 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท แอ๊บโซลูท แอสเซมบลี จำกัด อำเภอบ้านโพธิ์ และบริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอบางปะกง และเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุมฯโดยหน่วยงานต่างๆ ได้ชี้แจงรายละเอียดกำหนดการและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้จังหวัดได้เตรียมความพร้อม

สำหรับการประชุมในวันนี้  เพื่อเป็นการติดตามความพร้อมเตรียมการรับเสด็จฯ และมอบหมายภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนบริษัทฯดำเนินการ เพื่อให้การถวายงานและการถวายความปลอดภัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ
สราวุฒิ บุญสร้าง ผู้สื่อข่าวคมชัดลึก ประจำ จ.ฉะเชิงเทรา 
 

ฉะเชิงเทรา


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน