จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก  ภายใต้คำขวัญ”รวมพลังไทย พ้นภัยยาเสพติด”

24 มิ.ย. 2565


วันที่  (24 มิ.ย.65) 10.00 น .ที่อาคารโดม วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองละเชิงเทรา นายณัฐพงษ์  สงวนจิตร   รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก  ประจำปี 2565 ภายใต้คำขวัญ”รวมพลังไทย พ้นภัยยาเสพติด” 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมี ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา นายอำเภอเมือง  กอ.รมน. ตำรวจข้าราชการ คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดฉะเชิงเทรา  พลังมวลชน สถานศึกษา สถานประกอบการ นักเรียน นักศึกษา เครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม  เพื่อเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหายาเสพติด โดยแสดงสัญลักษณ์สวมเสื้อสีขาว

ภายในงาน  ประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และอ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก  พร้อมนำมวลชนกล่าวคำปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดวันที่ 26มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก  ประเทศไทยได้มุ่งมั่นในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง และในปี 2565 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเพื่อแสดงเจตนารมณ์และพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ภายใต้กรอบแนวคิดของการรวมพลังเพื่อให้พ้นภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืน นำไปสู่จุดมุ่งหมาย "สังคมไทยปลอดภัย จากยาเสพติด"

โอกาสเดียวกันนี้ ประธานได้มอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงาน ที่มีผลการปฏิบัติงานด้านยาเสพติดดีเด่นฯ ประจำปี 2565 จำนวน 9 รางวัล นอกจากนี้ภายในงานมีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง MOU ความร่วมมือในการดำเนินการตามโครงการ ค้นหาผู้เสพ/ผู้ติด นำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาของกลุ่ม นักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ2565 และจัดบูธนิทรรศการที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมทั้งรับฟังการนำเสนอผลงาน

สราวุฒิ บุญสร้าง ผู้สื่อข่าวคมชัดลึก ประจำ จ.ฉะเชิงเทรา 
 

ฉะเชิงเทรา


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน