สนง.วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ เยี่ยมชมกระท่อมแขวนภาพ “ลูกพิมพ์ แม่พิมพ์ พ่อพิมพ์” และชมรมศิลปะนางรองพิทฯ

24 มิ.ย. 2565


วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น. นางแสงเพชร ลำไธสง วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริม ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ลงพื้นที่รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลด้านศิลปะร่วมสมัย ภายใต้โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบศูนย์ข้อมูลกลาง เพื่อการพัฒนาศักยภาพชุมชน สู่การเป็นเมืองแห่งศิลปะ ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ กระท่อมแขวนภาพ ลูกพิมพ์ แม่พิมพ์ พ่อพิมพ์ บ้านหนองตาเข้ม ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

 
กระท่อมแขวนภาพ ลูกพิมพ์ แม่พิมพ์ พ่อพิมพ์ เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน สร้างขึ้นเมื่อปี 2560 โดยนายกิตติภูมิ-นางนภัสสร ผลวิเศษสิทธิ์ ครูโรงเรียนนางรองพิทยาคม ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งชมรมศิลปะนางรองพิทฯ และกลุ่มศิลปะเด็กบ้านลูกพิมพ์ เพื่อพัฒนาและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับเด็กๆ ในชุมชน โดยใช้ศิลปะเป็นสื่อ ส่งเสริมให้เด็กรักชุมชนและสิ่งแวดล้อม มีจิตอาสา เป็นคนดีของสังคม ใช้สโลแกนของกลุ่มว่า “กลุ่มศิลปะเด็กบ้านลูกพิมพ์ เป็นคนดี สร้างสรรค์สิ่งดีงาม”

 


ในวันนี้คณะจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ นอกจากมาเยี่ยมชมกระท่อมแขวนภาพ ลูกพิมพ์ แม่พิมพ์ พ่อพิมพ์ แล้วยังได้เดินทางมาเยี่ยมชมกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของชมรมศิลปะนางรองพิทฯ ที่โรงเรียนนางรองพิทยาคม ร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ชื่นชมและให้กำลังใจเด็กๆ ก่อนเดินทางกลับอีกด้วย

 

 

ภาพ/ข่าว: สมพุด เกตขจร ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดบุรีรัมย์
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน