ผู้ว่าฯแปดริ้วนำส่วนราชการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการดีเด่นของอำเภอสนามชัยเขต

23 มิ.ย. 2565


(23 มิ.ย.65)  เวลา14.00 น.  นายไมตรี  ไตรติลานันท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นำรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ  ปลัดจังหวัดฯ นายอำเภอทุกอำเภอ  หัวหน้าส่วนราชการ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการดีเด่นของอำเภอ ณ บ้านหินแร่  หมู่ที่ 7 ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต โครงการดีเด่นของอำเภอซึ่งเป็นโครงการที่จะช่วยพัฒนารายได้ หรือช่วยพัฒนาอาชีพให้กับคนในพื้นที่อำเภอสนามชัยเขต ให้สามารถเลี้ยงตัวเองได้ ซึ่งมี "เซียน" คือ คนที่รู้จริง ทำได้จริง สร้างอาชีพสร้างรายได้จากต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ  โดยมี นายปรัชญา พิมพาแป้น นายอำเภอสนามชัยเขต ให้การต้อนรับพร้อมสรุปข้อมูลอำเภอและการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอสนามชัยเขต และรับชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับการดำเนินโครงการของวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผัก ตำบลท่ากระดาน

โอกาสนี้  ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้พบปะหัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน พร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อน  และช่วยแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่  จากนั้นผู้ว่าฯ และคณะได้เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผักตำบลท่ากระดาน ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มประกอบอาชีพและสร้างรายได้ให้กับสมาชิก  ผักพื้นบ้านที่ได้รับมาตรฐาน PGSและมาตรฐาน GAP ส่งขายสู่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ โดยใช้กระบวนการตลาดนำการผลิตจากผักพื้นบ้านสู่ห้างได้ และ เยี่ยมชมนิทรรศการด้านการเกษตรและสินค้า OTOP

พร้อมทั้งเยี่ยมชมกลุ่มเกษตรแปลงรวมผักปลอดภัยคชานุรักษ์ บ้านหนองกระทิง หมู่ 20 ซึ่งเป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาการอยู่ร่วมกันของคนกับช้าง ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากช้างป่าให้มีรายได้เสริมในครัวเรือน และร่วมสมทบทุน กองทุนชานุรักษ์อำเภอสนามชัยเขต พร้อมอุดหนุนผลิตภัณฑ์ OTOP และสินค้าทางการเกษตรที่นำมาแสดงและจำหน่ายอีกด้วย

สราวุฒิ บุญสร้าง ผู้สื่อข่าวคมชัดลึก ประจำ จ.ฉะเชิงเทรา 
 

ฉะเชิงเทรา


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน