ปศุสัตว์จันทบุรี ประสานท้องถิ่นร่วมมือกำจัดแมลงพาหะของโรคลัมปี สกิน

23 มิ.ย. 2565


วันที่ 23 มิ.ย.65  จังหวัดจันทบุรีจัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าสำนักงานจังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด เกษตรจังหวัด ประมงจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

เพื่อรับทราบความก้าวหน้าการพัฒนาด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดจันทบุรี ในที่ประชุมปศุสัตว์จังหวัดได้แจ้งแผนเตรียมการป้องกันภัยพิบัติในช่วงฤดูฝน สถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ซึ่งปัจจุบันไม่พบโรคระบาดสัตว์ในจังหวัดจันทบุรี เสนอแผนการเตรียมความพร้อมรับมือโรคระบาดสัตว์ โดยเฉพาะโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือ  ขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆในการเฝ้าระวังโรคในพื้นที่ และได้ประสานงานกับท้องถิ่นจังหวัดให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ร่วมปฏิบัติงานกับปศุสัตว์อำเภอ ในการพ่นยากำจัดแมลง พาหะของโรคลัมปี สกิน บริเวณรอบโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ซึ่งมีแผนจะดำเนินการพ่นยากำจัดแมลงในช่วงเดือนมิ.ย.-ก.ค.65 พร้อมกันทั้งจังหวัด เนื่องจากสภาพอากาศในฤดูฝน เหมาะสมต่อการแพร่พันธุ์ของแมลง

ณฐพล ศิริวงษ์ ผู้สื่อข่าวคมชัดลึก ประจำ จ.จันทบุรี
 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน