มรภ.ราชนครินทร์ จับมือ PEA  จัดทำโครงการจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัล (Digital Platform)

23 มิ.ย. 2565


(23 มิ.ย. 65) เวลา 10.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พร้อมด้วยนายสมปอง ดำรงอ่องตระกูล รองผู้ว่าการธุรกิจและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัล (Digital Platform) ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีคณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธี ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวว่า "เนื่องด้วยสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ส่งผลให้มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีความสนใจ และให้ความสำคัญกับเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อที่จะนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการพัฒนาและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยด้วยระบบดิจิทัล และได้ร่วมกันศึกษาหาแนวทางในการบริการจัดการพลังงาน ให้กับมหาวิทยาลัย โดยการปรับเปลี่ยนระบบความเย็น และระบบส่องสว่าง รวมถึงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าแบบ Solar Rooftop ซึ่งจะเป็นก้าวแรกในการเริ่มต้นไปสู่ความร่วมมือที่ทำให้เกิดโครงการอื่น ๆ และสามารถเป็นต้นแบบให้แก่มหาวิทยาลัยอื่น รวมถึงชุมชน และท้องถิ่นได้

ทางด้านนายสมปอง ดำรงอ่องตระกูล รองผู้ว่าการธุรกิจและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวว่า "อย่างที่ทราบกันดีว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการใช้พลังงาน ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น และคาดว่าในอนาคตความต้องการไฟฟ้าก็จะยังคงเติบโตเพิ่มขึ้นอย่าง ต่อเนื่องซึ่งยุคนี้ เป็นยุคของการ  (Synergy) ระหว่าง “ดิจิทัล” กับ “พลังงานไฟฟ้า” PEA จึงได้พัฒนาโครงการจัดการพลังงานในองค์กร ที่มุ่งเน้นการนำ เทคโนโลยีที่ทันสมัย และดิจิทัล แพลทฟอร์ม (Digital Platform) มาใช้เพื่อช่วยในการ บริหารจัดการพลังงาน และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนให้กับหน่วยงานทุกภาคส่วน โดยเราคาดหวังให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีคุณภาพ มีการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้แต่ละหน่วยงานสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อย่างเห็นผลในวงกว้าง

สำหรับความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ซึ่งเป็น สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ เป็นหน่วยงานที่มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูง เนื่องจากมีบุคลากรและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยจำนวนมากและยังเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นหน่วยงาน ที่มีศักยภาพในเรื่องของการประหยัดพลังงานอย่างสม่ำเสมอ PEA จึงได้เสนอโครงการจัดการพลังงานในองค์กร ด้วยระบบดิจิทัลนี้ เพื่อร่วมกันศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการพลังงาน ทั้งการปรับเปลี่ยนระบบทำความเย็น ระบบส่องสว่างและการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า Solar Rooftop รวมถึงการนำ นวัตกรรมที่ทันสมัย มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการใช้งานในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

สราวุฒิ บุญสร้าง ผู้สื่อข่าวคมชัดลึก ประจำ จ.ฉะเชิงเทรา 
 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน