ปศุสัตว์จันทบุรี รณรงค์ Big Cleaning ทำความสะอาดฟาร์มเลี้ยงสัตว์ พ่นยาป้องกันโรคลัมปี สกิน

23 มิ.ย. 2565


วันที่ 23 มิ.ย.65  น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์จันทบุรี นายไมตรี จุปะนะเต ปศุสัตว์อำเภอแก่งหางแมว และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ลงพื้นที่ บ้านหนองกวาง ม.2 ต.เขาวงกต อ.แก่งหางแมว มีเกษตรกร 2 ราย เลี้ยงโค 10 ตัว รณรงค์ Big Cleaning ทำความสะอาด เก็บมูลสัตว์ ปรับภูมิทัศน์รอบฟาร์มเลี้ยงสัตว์

ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง แมลง พาหะสำคัญของโรคลัมปี สกิน พร้อมให้ความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันโรคลัมปี สกิน แนะนำการติดตั้งหลอดไฟไล่แมลง กางมุ้งในคอกสัตว์ ขอความร่วมมือจากเกษตรกรให้เป็นเครือข่ายช่วยเฝ้าระวังโรคในพื้นที่ หากเกษตรกรพบโค กระบือ แสดงอาการป่วย ได้แก่ มีไข้ ซึม เบื่ออาหาร ซูบผอม เยื่อจมูกอักเสบ เยื่อตาขาวอักเสบ

มีปริมาณน้ำลายมากกว่าปกติ ต่อมน้ำเหลืองบวมโต เกิดตุ่มหรือแผลที่ผิวหนังบริเวณหัว คอ ขา เต้านม อวัยวะเพศ ขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาปศุสัตว์ในพื้นที่ เพื่อจะได้ให้ความช่วยเหลือ และควบคุมโรคโดยเร่งด่วนต่อไป

ณฐพล ศิริวงษ์ ผู้สื่อข่าวคมชัดลึก ประจำ จ.จันทบุรี
 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน