เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

23 มิ.ย. 2565


26 มิถุนายน 2565 เพื่อสนองพระดำริ และถวายเป็นพระกุศล ในการนี้ นายเดชาวุฐ ธีรภัทรไพศาล ประธานกรรมการมูลนิธิสว่างศรัทธาธรรมสถานฉะเชิงเทรา ประธานกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองฉะเชิงเทรา และคณะกรรมการ มอบข้าวสารถุงละ ๕ กิโลกรัม จำนวน 500 ถุง เพื่อเป็นอาหารกลางวัน แก่เด็กนักเรียน 10 โรงเรียน

ดังนี้
๑. โรงเรียนวัดไผ่ดำ
๒. โรงเรียนวัดสมาน
๓. โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ
๔. โรงเรียนบ้านไร่ดอน
๕. โรงเรียนวัดบางกระดาน
๖. โรงเรียนวัดจระเข้ตาย
๗. โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่
๘. โรงเรียนวัดพิมพาวาส
๙. โรงเรียนวัดคลองเจ้า
๑๐.โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร

สราวุฒิ บุญสร้าง ผู้สื่อข่าวคมชัดลึก ประจำ จ.ฉะเชิงเทรา 
 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน