ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่11 ลงพื้นที่ตรวจการดำเนินการฟื้นฟูพัฒนาพื้นที่คลองแสนแสบ

22 มิ.ย. 2565


(22 มิ.ย.65)  เวลา 10. 00 น.  ณ ที่ว่าการอำเภอบางน้ำเปรี้ยว  จังหวัดฉะเชิงเทรา พล.ต.ธวัชชัย ตั้งพิทักษ์กุล ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่11 เป็นประธานประชุมและตรวจการดำเนินการฟื้นฟูพัฒนาพื้นที่คลองแสนแสบ  พร้อมด้วยพ.อ.ประคอง  ปิ่นพาน  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา  นายอำเภอบางน้ำเปรี้ยว  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ส่วนราชการและเครือข่ายภาคประชาชนที่เกี่ยวซ้อง และเพื่อรับทราบข้อมูลคลองแสนแสบในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และหารือแนวทางการบูรณาการขับเคลื่อนดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ตามคำสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรุกล้ำลำน้ำสาธารณะ ที่ 1/2564 ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่คลองลาดพร้าว คลองเปรมประซากร และคลองแสนแสบ   กองพลทหารราบที่ 11 ได้รับมอบหมายจากผู้แทนกองทัพบกให้ กำกับ ดูแล ติดตาม และเร่งรัดการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามนโยบาย และมาตรการในการฟื้นฟูและพัฒนาคลองแสนแสบในเขตพื้นที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้ใสสะอาดและมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น

โดยภายหลังจากการประชุม ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่11 พร้อมคณะเดินทางจากที่ว่าการอำเภอบางน้ำเปรี้ยว ไปลงเรือเพื่อตรวจคลองแสนแสบทางน้ำ ที่วัดบางน้ำเปรี้ยว  ระยะทาง 4.2 กิโลเมตร

สราวุฒิ บุญสร้าง ผู้สื่อข่าวคมชัดลึก ประจำ จ.ฉะเชิงเทรา 
 

ฉะเชิงเทรา


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน