คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.มหาสารคาม ลงนาม (MOA) ปีการศึกษา2565-2566 กับ คณะการจัดการศึกษา ม.วนศาสตร์ ภาคตะวันตกเฉียงใต้ ประเทศจีน

22 มิ.ย. 2565


วันนี้ 22 มิ.ย. 2565 ที่ห้องประชุมช่อพะยอม 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร.กิตติกรณ์ บำรุงบุญ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ศาสตราจารย์ He  Xinyuan คณบดีคณะการจัดการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัย วนศาสตร์ภาคตะวันตกเฉียงใต้ ประเทศจีน ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  (MOA) ปีการศึกษา 2565-2566 พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาปีการศึกษา 2564  และมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาปีการศึกษา 2564  ระหว่างคณะการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยวนศาสตร์ภาคตะวันตกเฉียงใต้และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามผ่านระบบออนไลน์ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ทั้งสองแห่ง และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาแขนงการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศเข้าร่วมรับใบประกาศนียบัตร ผ่านออนไลน์

 
จากนั้นรองศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร.กิตติกรณ์ บำรุงบุญ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงานการมอบทุนการศึกษาตามโครงการการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะทั้ง 4 ประการ โดยการสนับสนุนทุนช่วยเหลือนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ผ่านระบบออนไลน์ เป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองของนักศึกษา

 


ทั้งนี้ทั้งสองมหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกันมายาวนานมากกว่า 8 ปีซึ่งสร้างความแน่นแฟ้นความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยจีนทำให้นักศึกษาสนใจในสาขาวิชาภาษาจีน และยังมีคนจีนที่อยากจะมาศึกษาที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามอีกหลายสาขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะวัฒนธรรมไทยที่จะส่งผลให้เกิดการใช้จ่ายในอนาคตทำให้เศรษฐกิจในจังหวัดมหาสารคามและประเทศไทยดีขึ้น

 

 

ภาพ/ข่าว พิเชษฐ  ยากรี  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  จ.มหาสารคาม
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน