พล.ร.ต.ทินกร กาญจนเตมีย์ พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ ศคท.

22 มิ.ย. 2565


วัน พุธ ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘๐๐ ศรชล.ภาค ๓ โดย พล.ร.ต.ทินกร กาญจนเตมีย์ พร้อมคณะฯ ได้ลงพื้นที่ จว.ภูเก็ต ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ ศคท.จว.ภูเก็ต และรับทราบปัญหา ข้อขัดข้องต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน โดยเดินทางไปที่ท่าเทียบเรือรัษฎา เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือ การตรวจเยี่ยมครั้งนี้นับเป็นการตรวจครั้งที่ ๒ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๕   โดย มี น.อ.เกรียงไกร ลายเงิน หน.ศคท.จว.ภูเก็ต นำทีมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในท่าเรือให้การต้อนรับ และได้เรียนเชิญหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีการปฏิบัติงานแบบบูรณาการร่วมกับ ศคท.จว.ภูเก็ต อยู่เป็นประจำ ร่วมให้การต้อนรับ และบรรยายการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย เจ้าท่า จว.ภูเก็ต ,เจ้าของท่าเทียบเรือรัษฎา ,ตำรวจน้ำภูเก็ต , ตำรวจท่องเที่ยว , เจ้าของเรือเฟอร์รี่

หลังจากที่ได้เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของส่วนต่าง ๆ ของท่าเทียบเรือแล้ว ผอ.สำนักฯ และคณะ ได้ขึ้นตรวจเยี่ยมบนเรือเฟอร์รี่ ชื่อ รอเยลเจ็ทครุยเซอร์ ๙ เป็นเรือของบริษัท อันดามันเวฟ เพื่อดูความเรียบร้อยของเรือ ได้กล่าวทักทายนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ และทักทายกัปตันเรือ พร้อมให้คำแนะนำกัปตันเรือว่า ขอให้เน้นเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวสวมใส่เสื้อชูชีพตลอดเวลาของการเดินทาง

จากนั้นได้เดินทางไปตรวจท่าเทียบเรือของตำรวจน้ำ ซึ่งอยู่ถัดไปจากท่าเทียบเรือพานิชย์ เพื่อตรวจดูของกลาง เรือประมงอินโดนีเซียที่ทางการไทยได้จับกุมมาประกอบด้วย
 ๑. ของกลางเรือประมงที่ทางการไทยจับกุมในเดือน สิงหาคม ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ลำ
 ๒. ของกลางเรือประมงที่ทางการไทยจับกุมในเดือน มกราคม ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒ ลำ
 ๓. ของกลางเรือประมงที่ทางการไทยจับกุมในเดือน มิถุนายน ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ลำ
 ของกลางทั้งหมดอยู่ในสภาพสมบูรณ์

การตรวจเยี่ยมครั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน อันจะนำไปสู่การวางแผนในการปฏิบัติราชาการในปีต่อไป และวางแผนในการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องที่ตรวจพบในปัจจุบัน ตลอดจนการสนับสนุนปัจจัยต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน