พัน สอ.12 กรม สอ.1 สอ.รฝ.ช่วยเหลือประชาชนจากเหตุจากเหตุพายุฝนฝ้าคะนอง

22 มิ.ย. 2565


วันอังคารที่ 21 มิ.ย. 65 เกิดเหตุพายุฝนฟ้าคะนอง ทำให้บ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่เกิดความเสียหายจำนวน 4 หลัง หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง โดย กองพันต่อสู้อากาศยานที่12 กรมต่อสู้อากาศยานที่1ได้ส่งกำลังพลชุดช่างซ่อมทำกระเบื้องหลังคาบ้านเรือประชาชน ตามที่ได้รับประสานงานจากเทศบาล

เมืองแหลมฉบังและในวันพุธที่ 22 มิ.ย.65 กองพันต่อสู้อากาศยานที่12ได้จัดกำลังพล จิตอาสาเข้าทำการสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนเป็นการเร่งด่วน เพื่อให้การช่วยเหลือประชนที่ได้รับความเดือดร้อน ทำให้ชาวบ้านเห็นทหารจิตอาสาที่เข้ามาช่วยความทราบซึ้งและขอบคุณอย่างยิ่งและได้กล่าวว่า “เคยเห็นทหารจิตอาสาแต่ใน TV ไม่คิดว่าจะมาช่วยจริง”ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับคำขอบคุณและคำชื่นชมจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดียิ่ง 

ทั้งนี้การจัดกำลังพลของหน่วยไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้ความเเดือดร้อนด้วยจิตอาสา เป็นไปตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือและหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งได้แสดงความชื่นชม กำลังพลของกองพัน ต่อสู้อากาศยานที่12 ที่ได้ช่วยเหลือประชาชนด้วยจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจในครั้งนี้

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน