พิธีเปิดอาคารที่พักพิงสำหรับผู้ป่วยและญาติผู้ยากไร้ “บ้านแสงจันท์” โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี

22 มิ.ย. 2565


วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ณ อาคารที่พักพิงสำหรับผู้ป่วยและญาติผู้ยากไร้ “บ้านแสงจันท์” โรงพยาบาลพระปกเกล้า จัดพิธีเปิดอาคารที่พักพิงสำหรับผู้ป่วยและญาติผู้ยากไร้  “บ้านแสงจันท์” โดยมี นายแพทย์ธีรพงศ์ ตุนาค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการก่อสร้างอาคาร “บ้านแสงจันท์” นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ คุณแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กล่าวบทบาทของกระทรวงฯ ต่อการสนับสนุนผู้ป่วยและญาติที่ยากไร้ พล.อ.ต.นพ.อิทธิพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา กล่าวถึงการที่มีที่พักพิงสำหรับผู้ป่วยและญาติผู้ยากไร้ และการสนับสนุนการรักษา    ทางการแพทย์ คุณรัณนภัณต์ ยั่งยืนพูนชัย (แพท วงเคลียร์) กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนกับ   บ้านแสงจันท์และบทเพลงแห่งการบำบัด  นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดบ้านแสงจันท์ และมอบเกียรติบัตรให้กับผู้สนับสนุนปัจจุบันโรงพยาบาลพระปกเกล้า เป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด 755 เตียง มีการพัฒนาระบบบริการตติยภูมิระดับสูง (Center of excellent) ได้แก่ ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์ทารกแรกเกิด และศูนย์เปลี่ยนถ่ายอวัยวะ ในปีงบประมาณ 2564 รับผู้ป่วยนอกจำนวน 789,729 ราย เฉลี่ยวันละ 3,318 ราย ผู้ป่วยในจำนวน 52,925 ราย เฉลี่ยวันละ 795 ราย ผู้ป่วยในมีวันนอนเฉลี่ยวันละ 6 วัน อัตราการครองเตียง 105.35 % จำนวนผู้ป่วยนอกที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องและเป็นเวลาหลายวัน

เช่นผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องรับรังสีรักษา และผู้ที่ต้องรับยาเคมีบำบัดต่อเนื่อง จากการสำรวจพบว่าจำนวนญาติผู้ป่วยที่ไม่มีที่พักประมาณวันละ 120 ราย ในจำนวนนี้บางรายเป็นผู้มีรายได้น้อย ต้องอาศัยพักพิงตามพื้นที่ว่างของอาคารหรือเช่าห้องพักราคาถูกใกล้โรงพยาบาล ซึ่งผู้ป่วยและญาติ มีความจำเป็นต้องการที่พักพิงระหว่างเข้ารับการรักษา ซึ่งทำให้ไม่ได้รับการรักษาที่ต่อเนื่องได้ ทำให้ผลการรักษาไม่เป็นไปตามที่มุ่งหวัง โครงการสร้างอาคารพักพิงสำหรับผู้ป่วยและญาติ ในโรงพยาบาลพระปกเกล้าจึงได้เกิดขึ้น โดยมูลนิธิโรงพยาบาลพระปกเกล้าร่วมกับโรงพยาบาลพระปกเกล้า ประชุมร่วมกันและดำริที่จะจัดสร้างอาคารพักพิงสำหรับผู้ป่วยและญาติผู้ยากไร้”บ้านแสงจันท์”ขึ้น

เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาอย่างต่อเนื่องของผู้ป่วย ซึ่งจะช่วย  ลดค่าใช้จ่าย ทั้งด้านที่พักและการเดินทาง รวมทั้งเพิ่มคุณภาพชีวิตของทั้งผู้ป่วยและญาติที่มีภูมิลำเนาห่างไกล เมื่อต้องเดินทางมารักษาที่โรงพยาบาลพระปกเกล้า “บ้านแสงจันท์” อาคารพักพิงสำหรับผู้ป่วยและญาติ   ผู้ยากไร้ จึงถูกก่อสร้างขึ้นบนพื้นที่ด้านหลังโรงพยาบาล ไม่ไกลจากพื้นที่บริการรักษาพยาบาล เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,000 ตารางเมตร ประกอบด้วยห้องพักเดี่ยวและห้องพักรวมรับผู้เข้าพักได้ จำนวน 180 เตียง งบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้าง 25 ล้านบาท กว่า 3 ปีของการก่อสร้าง อาคารได้ก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการ ณ อาคารที่พักพิงสำหรับผู้ป่วยและญาติผู้ยากไร้ “บ้านแสงจันท์

ณฐพล ศิริวงษ์ ผู้สื่อข่าวคมชัดลึก ประจำ จ.จันทบุรี
 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน