แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ รร.นางรองพิทยาคม สพม.บุรีรัมย์ แหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา

21 มิ.ย. 2565


วันที่ 20 มิถุนายน 2565 นางสารภี เลไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม ให้การต้อนรับนายมหัศวินอภิญญา บุญอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา และคณะ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนนางรองพิทยาคม ในช่วงเช้ามีการแนะนำบุคลากรและบรรยายสรุปเกี่ยวกับบริบททั่วไปของโรงเรียนนางรองพิทยาคม ที่ห้องประกันคุณภาพการศึกษา

 

 
สำหรับบรรยากาศการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้ เป็นไปด้วยความอบอุ่น เป็นกันเอง มีการนำเยี่ยมชมงานศิลปะที่สร้างสรรค์โดยนักเรียนชมรมศิลปะนางรองพิทฯ จากนั้นร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมกับนักเรียน โดยการเขียนภาพบนผนังอาคาร และพิมพ์ภาพพิมพ์โฟมอัด นอกจากนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้มอบภาพวาดและแผ่นเพลทสำหรับวาดรูป ให้กับโรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญด้วย จากนั้นทางคณะได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีไทย การฝึกซ้อมวงโยธวาธิต ของโรงเรียนนางรองพิทยาคม

นายมหัศวินอภิญญา บุญอยู่ กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้ยินชื่อเสียงของโรงเรียนนางรองพิทยาคม ในด้านการสร้างสร้างสรรค์งานศิลปะมานานแล้ว จึงได้นำคณะครูมาศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำไปพัฒนาและสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ ประกอบกับโรงเรียนได้สร้างอาคารหลังใหม่ ต้องการให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในอาคารหลังใหม่ด้วย โดยจะขอความอนุเคราะห์ชมรมศิลปะนางรองพิทฯ เป็นวิทยากรพี่เลี้ยง และขอขอบคุณผู้อำนวยการสารภี เลไธสง และคณะ ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้

 

 


ในวันนี้นอกจากจะเป็นการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญแล้ว กลุ่มโรงเรียนนครนางรอง ได้จัดการแข่งขันกรีฑาที่สนามกรีฑาโรงเรียนนางรองพิทยาคม คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านหนองรีมิตรภาพที่ 225 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 หลังจากทำการแข่งขันกรีฑาเสร็จแล้ว ได้มาเยี่ยมชมผลงานศิลปะ ที่ห้องชมรมศิลปะนางรองพิทฯ โดยคณะครูได้กล่าวว่า ในวันข้างหน้าจะพานักเรียนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักเรียนที่นี่ด้วย เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองรีมิตรภาพที่ 225

 

 

 

ภาพ/ข่าว: สมพุด เกตขจร ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดบุรีรัมย์
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน