ปศุสัตว์จันทบุรี ร่วมกับด่านกักกันสัตว์ รณรงค์พ่นยากำจัดแมลงดูดเลือดพาหะของโรคลัมปี สกิน ให้เกษตรกร

21 มิ.ย. 2565


วันที่ 21 มิ.ย.65 น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับด่านกักกันสัตว์จันทบุรี น.สพ.ณัฐพล พุฒเมือง นายสัตวแพทย์ชำนาญการ นายวินัย บุตรดี รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอขลุง และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ของนายชัชวาล กาจธัญกรญ์ บ้านป่าผาด ม.3 ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี  ซึ่งมีเลี้ยงโค กระบือ รวม 50 ตัว  และฟาร์มธนาคม ม.6 ต.วันยาว อ.ขลุง เลี้ยงโค กระบือ รวม 67 ตัว  เพื่อรณรงค์พ่นหมอกควันกำจัดแมลงดูดเลือด พาหะของโรคลัมปี สกิน

และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ป้องกันโรคลัมปี สกิน บริเวณรอบฟาร์มเลี้ยงสัตว์ พร้อมแนะนำให้ปรับภูมิทัศน์รอบฟาร์ม ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และแมลงดูดเลือด สร้างความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันเรื่องโรคลัมปี สกิน แก่เกษตรกร  เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันในการป้องกัน ควบคุม และกำจัดโรค เป็นการสร้างเครือข่ายเกษตรกรเพื่อช่วยเฝ้าระวังโรคในพื้นที่

และขอความร่วมมือ หากเกษตรกรพบโค กระบือ แสดงอาการป่วย ได้แก่ มีไข้ ซึม เบื่ออาหาร ซูบผอม เยื่อจมูกอักเสบ เยื่อตาขาวอักเสบ มีปริมาณน้ำลายมากกว่าปกติ ต่อมน้ำเหลืองบวมโต เกิดตุ่มหรือแผลที่ผิวหนังบริเวณหัว คอ ขา เต้านม อวัยวะเพศ ขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาปศุสัตว์ในพื้นที่ เพื่อจะได้ให้ความช่วยเหลือ และควบคุมโรคโดยเร่งด่วนต่อไป

ณฐพล ศิริวงษ์ ผู้สื่อข่าวคมชัดลึก ประจำ จ.จันทบุรี
 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน