เสาแจ้งเหตุอัจฉริยะ พร้อมติดตั้งทั่วเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรม

21 มิ.ย. 2565


วันนี้ 21 มิ.ย. 2565 ที่ห้องประชุมชัยสุนทร ตำรวจภูธร จ.กาฬสินธุ์ พล.ต.ต.วรวัฒน์ มะลิ ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ ได้มอบหมาย พ.ต.อ.โกวิท เจริญวัฒนศักดิ์ รอง ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ติดตั้งเสาแจ้งเหตุอัจฉริยะ SMART BOX (SOS) ระหว่าง สภ.เมืองกาฬสินธุ์ โดย พ.ต.อ.ดร.พัทฐกร ศาสนะสุพินธ์ ผกก.สภ.เมืองกาฬสินธุ์ และบริษัท เค เอ็น ซีสเต็ม อินทีเกรเตอร์ จำกัด โดยนายณรงค์รัชช์ วัชรชัยตระกูล กรรมการผู้จัดการบริษัท เค เอ็น ซีสเต็ม อินทีเกรเตอร์ จำกัด โดยมีนายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.กาฬสินธุ์ ผู้แทนนายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองกาฬสินธุ์ทุกสายงาน สื่อมวลชน กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ร่วมเป็นสักขีพยาน และรับฟังความเข้าใจในระบบและประสิทธิภาพการใช้งานของเสาแจ้งเหตุอัจฉริยะ SMART BOX (SOS)

พ.ต.อ.โกวิท เจริญวัฒนศักดิ์ รอง ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ กล่าวว่าตามประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติฉบับที่ 111/2547 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2547 แก้ไขมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2547 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อย และการรักษาความปลอดภัยของประชาชนให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละท้องถิ่นและชุมชน ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับนโยบาย งบประมาณ และอาสาสมัคร ตลอดจนการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของตำรวจ ทั้งนี้ สภ.เมืองกาฬสินธุ์ และบริษัท เค เอ็น ซีสเต็ม อินทีเกรเตอร์ จำกัด ได้ให้ความร่วมมือกัน เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และประสานการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งบทบัญญัติดังกล่าว

 
 ด้านพ.ต.อ.ดร.พัทฐกร ศาสนะสุพินธ์ ผกก.สภ.เมืองกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำหรับแนวทางการดำเนินงานและความร่วมมือติดตั้งเสาอัจฉริยะ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนในด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนและสังคม โดยเฉพาะในพื้นที่ KALASIN SMART SAFETY ZONE 4.0 ที่มีวัตถุประสงค์หลักคือมีการนำวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้เทคโนโลยียุคดิจิทัลที่ทันสมัย ทั้งนี้ บริษัท เค เอ็น ซีสเต็ม อินทีเกรเตอร์ จำกัด ได้เข้ามาสนับสนุนกิจการงานตำรวจของ สภ.เมืองกาฬสินธุ์ เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนหรือสาธารณะชนทั่วไป ภายใต้ระเบียบ คำสั่ง ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ขณะที่นายณรงค์รัชช์ วัชรชัยตระกูล กรรมการผู้จัดการบริษัท เค เอ็น ซีสเต็ม อินทีเกรเตอร์ จำกัด กล่าวว่า ในการติดตั้งเสาแจ้งเหตุอัจฉริยะ SMART BOX (SOS) ดังกล่าว ดำเนินการในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 25 จุด แบ่งเป็นในพื้นที่ KALASIN SMART SAFETY ZONE 4.0 จำนวน 6 จุด และนอกพื้นที่ KALASIN SMART SAFETY ZONE 4.0 จำนวน 19 จุด ทั้งนี้ในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ดังกล่าว ดำเนินการติดตั้งในพื้นที่จุดเสี่ยงและมีทางออกเมืองทุกเส้นทาง เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยระบบ SOS สามารถพูดคุยโต้ตอบกับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง สะดวก รวดเร็ว และมีการบันทึกภาพ และเสียงไว้ในรูปแบบ VDO พร้อมแจ้งพิกัด รายละเอียดของผู้แจ้ง ไปยังสถานีตำรวจ และแอพพลิเคชั่นของเจ้าหน้าที่ โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการนำร่อง

 


อย่างไรก็ตาม สำหรับประสิทธิภาพการใช้งานของเสาอัจฉริยะแต่ละต้น ติดตั้งลำโพง และกล้อง  CCTV 2 ตัว หมุนได้ 270 องศา หลังได้รับแจ้งเหตุเสาอัจฉริยะทุกต้นจะทำงาน ส่องหาตัวผู้ร้ายในขณะก่อเหตุ ซึ่งรวดเร็วกว่าการใช้วิทยุสื่อสารหรือรับแจ้งทางโทรศัพท์ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ อุปกรณ์ศูนย์บริหารสั่งการ (SOS CONTROL ROOM) ติดตั้งที่ห้องวิทยุชัยสุนทร ซึ่งเป็นศูนย์กล้องวงจรปิด (CCTV CENTER)  ของ สภ.เมืองกาฬสินธุ์ โดยในเฟส 2 ประมาณเดือนตุลาคม 2565  เป็นต้นไปจะขยายเสาอัจฉริยะให้ครอบคลุมไปยังพื้นที่ต่างๆใน จ.กาฬสินธุ์ด้วย

 

 

ภาพ/ข่าว ชมพิศ ปิ่นเมือง ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.กาฬสินธุ์
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน