รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มอบเงินเยียวยาผู้เสียหายจากคดีอาญา

21 มิ.ย. 2565


เมื่อวันที่ 19  มิถุนายน 2565ที่ผ่านมา เวลา 14:00 ถึง 16:00 นาฬิกา นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม(รมต.ยธ.) และคณะฯ เดินทางมายัง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย(มจร.) วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน เลขที่ 102 หมู่ที่ 2 บ้านสันต้นธง ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เพื่อเปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชนจังหวัดลำพูน โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน , นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน , นางทัศนีย์ เปาอินทน์ อธิบดีกรมบังคับคดี , พลตำรวจโท ปิยะ  ต๊ะวิชัย ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 5 , พันเอก มงคล  ปาคำมา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดลำพูน(ท.) ตลอดจน เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงยุติธรรม และประชาชนร่วมงานจำนวนมาก โดยก่อนเข้างานได้มีการคัดกรองเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) อย่างเข้มงวด
สำหรับจังหวัดลำพูน มีเป้าหมายประชาชนที่เข้าร่วมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทครั้งนี้ จำนวน 5,139 ราย ทุนทรัพย์ทั้งสิ้น 492 ล้านบาท

จากนั้นนายสมศักดิ์ ได้มอบเงินเยียวยาผู้เสียหายจากคดีอาญา มอบป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน และร่วมการไกล่เกลี่ยด้วยตนเอง โดยรายแรก เป็นลูกหนี้ธนาคารออมสินเงินกู้คงเหลือ -1,032,184.13- บาท ดอกเบี้ยค้างทั้งหมด -966,100.11- บาท รวมทั้งสิ้น -1,998,284.24- บาท ผลการเจรจา ได้ลดดอกเบี้ย -958,284.24- บาท อนุมัติปิดบัญชี -1,040,000.00- บาทและถอนการบังคับคดี

 

 


กรรณิการ์  วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน