ปศุสัตว์จันทบุรี รับรองสวนสัตว์ปลอดโรคแท้งติดต่อ สร้างความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว

20 มิ.ย. 2565


วันที่ 20 มิ.ย.65 น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี พร้อมนางนันทนา พวงสุนทร เจ้าพนักงานสัตวบาล เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอนายายอาม ตรวจเยี่ยม วีว่า ฟอเรสต้า ฟาร์ม ของนางอัญชลี ตันติพงศ์เกิดสุข ตั้งอยู่เลขที่ 2/2 ม.3 ต.นายายอาม อ.นายายอาม เป็นสวนสัตว์ของเอกชน ในพื้นที่ 31 ไร่ ได้มอบใบรับรองฟาร์มเลี้ยงแพะ แกะปลอดโรคแท้งติดต่อหรือโรคบรูเซลโลซิส ซึ่งเป็นโรคสัตว์ติดต่อสู่คนที่สำคัญ ภายหลังเจ้าหน้าที่ดำเนินการเจาะเลือดแพะ แกะ ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก ให้ผลลบต่อโรคแท้งติดต่อทุกตัวอย่าง และมีการเลี้ยงสัตว์ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่กรมปศุสัตว์กำหนด วีว่า ฟอเรสต้า ฟาร์ม เลี้ยงแพะพันธุ์ปิ๊กมี่ จำนวน 17 ตัว พันธุ์แองโกล่า จำนวน 23 ตัว แกะพันธุ์คอร์ริเดล จำนวน 27 ตัว และเลี้ยงสัตว์อีกหลายชนิด ได้แก่ กวาง ม้าแคระ นกแก้ว นกอีมู นกกระจอกเทศ ให้นักท่องเที่ยวได้ชม

นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้ให้การรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม(GFM:Good Farming Management)อีกด้วย เพื่อให้สวนสัตว์มีมาตรการที่เข้มงวดด้านตามระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ(Biosecurity) เป็นการป้องกันโรคระบาดสัตว์ และโรคสัตว์ติดต่อสู่คน อื่นๆ เช่น โรคไข้หวัดนก โรควัณโรค จึงสร้างความปลอดภัยแก่พนักงานของสวนสัตว์และนักท่องเที่ยว สำหรับโรคแท้งติดต่อมีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย ชื่อ บรูเซลล่า เป็นโรคในสัตว์ได้หลายชนิด

ได้แก่ โค กระบือ แพะ แกะ สุกร ม้า และสุนัข สัตว์ป่วยจะแสดงอาการแท้งลูกในช่วงท้ายของการตั้งท้อง ผสมไม่ติด ข้ออักเสบ สำหรับคนติดโรคจากสัตว์ได้จากการสัมผัสโดยตรงกับของเหลวที่มีเชื้อ หรือรับเชื้อผ่านทางช่องทางเดินหายใจ อาการในคนจะมีไข้เป็นระยะๆ ปวดหัว ปวดหลัง ข้ออักเสบ โรคนี้สามารถป้องกันได้โดยการเจาะเลือดสัตว์ตรวจโรคแท้งติดต่ออย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ การจะนำสัตว์เข้ามาเลี้ยงใหม่ในฟาร์ม จะต้องกักแยกไว้ดูอาการอย่างน้อย 14 วัน และได้รับการเจาะเลือดตรวจโรคแท้งติดต่อก่อนที่จะปล่อยเข้ารวมฝูง ซึ่งหากพบผลบวกจะต้องทำลายสัตว์ทันที ไม่ขายหรือเคลื่อนย้ายสัตว์ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค

ณฐพล ศิริวงษ์ ผู้สื่อข่าวคมชัดลึก ประจำ จ.จันทบุรี
 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน