ประกาศลั่นยี่ห้อ“กำนันชา” พร้อมพัฒนาทุ่มเทเรียกอดีตความยิ่งใหญ่ปากนครคืนมา-จับตา“อะเมซิ่งแห่เทียนพรรษา 65” เป็นงานแรก

20 มิ.ย. 2565


               ประกาศลั่นยี่ห้อ“กำนันชา”นยปรีชา แก้วกระจ่าง นายก ทต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช พร้อมพัฒนาทุ่มเทเรียกอดีตความยิ่งใหญ่คืนมา-จับตา“อะเมซิ่งแห่เทียนพรรษา วัดมุขธารา ทต.ปากนคร  2565” เป็นงานแรกก่อนปูพรมจัดประเพณีที่เกี่ยวข้องยึดโยงกับพระพุทธศาสนาต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมประเพณีทางพระพุทธส่งเสริมศาสนาและการท่องเที่ยวพื้นที่ปากนครให้กลับมายิ่งใหญ่เหมือนในอดีต

               (20 มิ.ย.) นายปรีชา แก้วกระจ่าง นายกเทศมนตรีตำบลปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช พร้อมนายสิบ เสมาพัฒน์ รองนายก ฯพร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่เดินทางไปยังวัดมุขธารา  ซึ่งเป็นวัดที่มีพระเกจิอาจารย์สืบยทอดต่อยอดกันมาหลายรูป โดยรูปสุดท้ายคือพระครูวิเศษศาสนกิจ หรือ”พ่อท่านรุ่น เทพเจ้าลุ่มน้ำปากนคร”ที่มรณะภาพละสังขารไปหลายปีแล้วแต่สรีระสังขารไม่เนาเปื่อย บรรดาศิษยานุศิษย์ได้นำสรีระสังขารบรรทุกโลงแก้วตั้งไว้ในศาลาให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชาเพื่อเป็นสิริมงคล        

       
โดยนายปรีชา แก้วกระจ่าง พร้อมนายสิบ เสมาพัฒน์ และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้เข้ากราบนมัสการสรีระสังขารของพ่อท่านรุ่นและรูปเหมือนอดีตเจ้าอาวาส ก่อนเดินสำรวจตรวจสอบพื้นที่เพื่อเตรียมการฟื้นฟูจัดงาน “อะเมซิ่ง แห่เทียนพรรษา วัดมุขธารา เทศบาลตำบลปากนคร” ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2565 ณ.สนามวัดมุขธารา ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อฟื้นฟูและส่งเสริมประเพณีทางพุทธศาสนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวพื้นที่ ต.ปากนครและใกล้เคียงให้กลับมายิ่งใหญ่เหมือนในอดีตอีกครั้ง

               นายปรีชา แก้วกระจ่าง กล่าวว่า พระครูวิเศษศาสนกิจ หรือ”พ่อท่านรุ่น เทพเจ้าลุ่มน้ำปากนคร” เป็นพระอาจารย์ของตนท่านเป็นพระอาจารย์ที่ผมให้ความเคารพนับถือ เสื่อมใส่ศรัทธมาตลอดชีวิต ท่านพระอาจารย์รุ่นมีความเก่งกาจในเรื่องการพัฒนาวัดวาอาราม และเวทย์มนต์คาถาที่ศึกษามาตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งที่ผ่านมาทางวัดมุขธาราได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดงานประเพณีหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อกับพระพุทธศาสนาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ประกอบกับพื้นที่ตำบลปากนครเป็นพื้นที่ติดกับชายทะเลอ่าวไทย จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและธรรมชาติ มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวและจับจ่ายใช้สอยจำนวนมาก โดยเฉพาะช่วงการจัดงานประเพณี ส่งผลให้เศรษฐกิจในพื้นที่ ต.ปากนคร แต่ในช่วงเกือบ 10 ปีที่ผ่านมาการจัดงทานประเพณีหรือกิจกรรมต่าง ๆ ห่างหายไป และเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดต่อเนื่องกว่า 2 ปียิ่งทำให้พื้นที่ปากนครเงียบเหงาซบเซาต่อเนื่อง ส่งผลกรเทบต่อวิถีการดำรงชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนชาวปากนครและใกล้เคียงเป็นอย่างมาก           

 

  


“เมื่อตนได้รับเลือกตั้งจากชาวปากนครให้กลับมาดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีปากนครอีกครั้งตนจึงมีความมุ่งมั่น ตั้งใจและจะทุ่มเทในการพัฒนาปากนครอย่างสุดชีวิต แม้ในขณะนี้งบประมาณของเทศบาล ฯแทบจะไม่มีเลย แต่ตนก็จะขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการดึงงบประมาณเข้ามาพัฒนาพื้นที่ปากนครในทุก ๆ ด้าน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับมาคึกคักเหมือนเดิมให้จนได้ สำหรับประเพณีแห่เทียนพรรษาเป็นกิจกรรมหนึ่งเทศบาลบปากนครเคยจัดอย่างยิ่งใหญ่ ตนและทีมบริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลปากนครทุกคนจะร่วมแรงร่วมใจกันฟื้นฟูการจัดงานแห่เทียนพรรษาให้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง โดยกำหนดจัดงาน “มะเมซิ่งแห่เทียนพรรษา วัดมุขธารา” เทศบาลตำบลปากนคร ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2565 ใหญ่ยิ่งใหญ่ที่สุดกว่าทุก ๆ ครั้ง โดยในช่วงดังกล่าวประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวภายในงานจะต้องตื่นตะลึงกับความยิ่งใหญ่อลังการและเป็น อะเมซิ่งที่จะเกิดขึ้นในตำบลปากนครอีกครั้งอย่างแท้จริง และต่อไปจะมีการฟื้นฟูประเพณีฉลองพระเจดีย์ทรายและประเพณีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องยึดโยงกับพระพุทธศาสนาประเพณีอื่น ๆ ต่อเนื่องต่อไป”

นายกเทศมนตรีตำบลปากนคร กล่าวอีกว่า สำหรับภาคของความบันเทิงทั้งในคืนวันที่ 13 และ 14 กรกฎาคม 2565 นั้นแม้ในขณะนี้เทศบาลจะมีงบประมาณอยู่แค่ 20,000 บาท แต่ยี่ห้อ “กำนันชา” จะไม่ทำให้เสียชื่ออย่างแน่นอน ตนจะพยายามแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ใจบุญที่เคยให้การสนับสนุนในอดีต ซึ่งตนและทีมงานกำลังพิจารณาคัดเลือกศิลปินระดับประเทศและระดับภาคใต้และศิลปินพื้นบ้านว่าจะติดต่อว่าจ้างบุคคลใด คณะใดมาร่วมกิจกรรมในงานบ้าง  จึงขอประกาศเชิญชวนประชาชนทั้งในและต่างพื้นที่รวมมั้งนักท่องเที่ยวจากต่างชาติให้เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ ต.ปากนคร จะเป็นในช่วงงานเทศกาลฯงานประเพณีหรือช่วงวันปกติธรรมดาทุกคนจะรู้สึกว่าคุ้มค่าและไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน นายปรีชา กล่าวยืนยันหนักแน่นในที่สุด.

ไพฑูรย์ อินทศิลา /ข่าวภูมิภาค.นครศรีธรรมราช


 

            
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง