พิธีพุทธาถิเษกพระพุทธเจ้าปางเปิดโลก(ทรงเครื่อง) วัดพรหมมหาจุฬามณี

19 มิ.ย. 2565


วันเสาร์ที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยมีนาย อำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกและข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ส่วนราชการจังหวัดนครนายก รวมถึง พ่อค้า ประชาชนอุบาสก อุบาสิกา พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้ร่วมจัดสร้างเททองหล่อพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกเป็นจำนวนมาก

โดยองค์พระพุทธเจ้าปางเปิดโลก(ทรงเครื่อง) มีขนาดความสูง 6.98 เมตร รวมแท่นประดิษฐาน 10 เมตร เหนืออาคารศูนย์การเรียนรู้พระไตรปิฏกและพระบาลี ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ( ณ อาคารมหาราชผู้ทรงธรรม  ) ก่อสร้างขนาดใหญ่ บนพื้นที่ 1 ไร่ 270 ตารางวา โดย เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาเรียนรู้พระไตรปิฏก และพระบาลี ทางพระพุทธศาสนา และน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้รำลึกถึง คุณแผ่นดิน ที่มีสถาบันชาติ  ศาสนา และบุญคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์  สืบไป

การันต์ พุ่มบุญฑริก ผู้สื่อข่าวคมชัดลึก ประจำ จ.นครนายกติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน