รมว.แรงงาน เปิดสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ อย่างเป็นทางการ ใช้งบ 165 ล้าน ดูแลผู้ประกันตน 4 แสนกว่ารายทั้งจังหวัด

18 มิ.ย. 2565

รมว.แรงงาน เปิดสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ อย่างเป็นทางการ ทุ่มงบ 165 ล้านบาท สร้างอาคารพร้อมพัฒนาเทคโนโลยีตอบสนองการให้บริการดูแลผู้ประกันตน 435,040 คน รองรับคนติดต่อวันละกว่า 600 คน

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ แห่งใหม่ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางธิวัลรัตน์ อังกินันท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน นายวีระพันธ์ ดีอ่อน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ให้การต้อนรับ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า รัฐบาลภายได้มีความห่วงใยในการให้บริการผู้ประกันตนและให้ความสำคัญในการสร้างความพึงพอใจให้กับนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ที่มาติดต่อขอรับบริการจากสำนักงานประกันสังคม ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่มีผู้ประกันตนในความรับผิดชอบ 4 แสนกว่าคน ซึ่งอาคารสำนักงานที่ตั้งเดิมมีความคับแคบทำให้ผู้ประกันตนไม่ได้รับความสะดวกเมื่อมารับบริการ จึงทำการย้ายที่ทำการสำนักงานแห่งใหม่เพื่อรองรับการให้บริการที่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประกันตน และเพื่อการให้บริการที่สะดวกยิ่งขึ้น สำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการพัฒนางาน โดยนำเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย ให้บริการ นายจ้าง ผู้ประกันตน เช่น การรับชำระเงินสมทบผ่านระบบ e-payment การตรวจสอบเงินสมทบสะสม การเช็คสิทธิสถานพยาบาล sso connect  หรือหากต้องการทราบข้อมูลข่าวสารผ่านทาง Application Line @ssothai  และอีกหนึ่งนโยบายที่สำคัญคือการนำนวัตกรรมการให้บริการรูปแบบ E-Self Service และ E-claim เพื่อรองรับการให้บริการ และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ประกันตน ตลอดจนนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการ ซึ่งถือเป็นหัวใจของสำนักงานประกันสังคม


สำหรับอาคารสำนักงานประกันสังคมหลังนี้ ได้ก่อสร้างบริเวณศูนย์ราชการ ด้านหลังที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ ในพื้นที่ 5 ไร่ 1 งาน 52 ตารางวา ปลูกสร้างอาคารลักษณะอาคาร 2 ชั้น และชั้นจอดรถ 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,000 ตารางเมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 165,880,000 บาท ก่อสร้างระยะเวลา 900 วัน ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 ก.ค. 63 และได้ย้ายที่ทำการจากเดิมอยู่ภายในอาคารกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม มายังอาคารสำนักงานประกันสังคมแห่งใหม่ ในวันที่ 10 สิงหาคม 63

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อไปว่า ท่านนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ที่ผ่านมาได้ เร่งให้ดำเนินการจ่ายเงินกรณีว่างงานให้ผู้ประกันตน และโครงการ SMEs สนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กเพื่อรักษาการจ้างงาน สำหรับนายจ้าง 8,062 แห่ง ลูกจ้าง 73,658 คน อนุมัติเงินจำนวน 617,394,000 บาท ซึ่งโครงการดังกล่าวจะช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินการต่อไปได้ มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศ ส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตต่อไป


ด้านนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า อาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ แห่งใหม่นี้ จากเดิมเป็นอาคารเช่า โดยย้ายมาตั้งแห่งใหม่ ณ ศูนย์ราชการเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และได้เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เป็นต้นมา ปัจจุบันมีบุคลากรเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน 111 คน มีสถานประกอบการ ในความรับผิดชอบ จำนวน 18,292 แห่ง ผู้ประกันตน 435,040 คน แบ่งออกเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 จำนวน 222,246 คน มาตรา 39 จำนวน 112,722 ราย และมาตรา 40 จำนวน 100,072 คน มีผู้ประกันตนมาใช้บริการที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ เฉลี่ย 600 คนต่อวัน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ จึงจำเป็นต้องมีสถานที่เพื่อรองรับการให้บริการที่เพียงพอและพร้อมต่อการอำนวยความสะดวกให้กับลูกจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชนทั่วไปให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม พร้อมมุ่งมั่นพัฒนา การให้บริการภายใต้แนวคิด "SSO TRUST" เพื่อให้สำนักงานประกันสังคม เป็นที่ยอมรับ เชื่อมั่น ไว้วางใจ ในการสร้างหลักประกันความมั่นคงในการดำรงชีวิต แก่ผู้ประกันตน และขอให้คำมั่นสัญญาว่าเราจะดูแลพี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกคนดุจคนในครอบครัวประกันสังคม

สราวุธ แสนวิชา ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่
 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง