ฮือฮา!! คู่สมรส ชาวบ้านเปิ่งเคลิ่ง วัย 70 ปี จดทะเบียนสมรส ครั้งแรก

16 มิ.ย. 2565


วันที่ 14 มิถุนายน 2565 นายธัญปวัฒน์  ภูริวัฒนเมธา นายอำเภออุ้มผาง มอบหมายให้ นายรัตนกุล สังขศิลา ปลัดอำเภอ ร่วมกับ นายวีระ จันลอย หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 6 พิษณุโลก สาขาจังหวัดตาก นำคณะเจ้าหน้า งานทะเบียนและบัตรสำนักทะเบียนอำเภออุ้มผาง ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ในหมู่ ที่ 9 บ้านเปิ่งเคลิ่ง ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เพื่อให้บริการประชาชน เกี่ยวกับ การทำบัตรประจำตัวประขาชน การจดทะเบียนสมรส การจดทะเบียนหย่า การรับแจ้งเกิด รับแจ้งตาย การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ การจดทะเบียนมรดกแบบเอกสารฝ่ายเมือง การรับเรื่องขอลงรายการสัญชาติไทย การแก้ไขปัญหาบุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน การขออกเลขบ้านใหม่ และงานอื่นๆที่เกี่ยวการทะเยียนราษฎร ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนระบบสัญญาณ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต จาก หน่วยงาน TOT  ในการเชื่อมโยงเครือข่ายสัญญาณกับ กรมการปกครอง การออกหน่วยบริการในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของราษฎร ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร  ห่างไกลจากตัวที่ว่าการอำเภอ ประชาชนที่อยู่ใกล้จุดบริการเคลื่อนที่ จะได้ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดต่อราชการ
โดยในวันแรกเป็นที่ฮือฮามีคู่สมรส   เมื่อชาวบ้านเปิ่งเคลิ่ง วัย 70 ปี จำนวน 2 คู่ เดิน ทางมาจดทะเบียน หลังจากทราบข่าวจาก หอกระจายข่าวหมู่บ้าน สำนักทะเบียนบริการเคลื่อนที่มาบริการพี่น้องประชาชนบ้านเปิ่งเคลิ่ง   โดยคู่สมรสแรก   นางนออาแม จรัสเรืองรองกุล  อายุ70ปี และนายนะน้อ อานุ   67   ปี อยู่บ้านเลขที่ 290  ม.9 บ้านเปิ่งเคลิ่ง อยู่กินกันมาแล้ว เป็นเวลา  42  ปี  มีบุตรด้วยกัน จำนวน 5คน   ส่วนคู่สมรสที่2 คือ  นายชาติชาย เดชจำรูญกุล อายุ70ปี และ   นางน้อ  คอนอ อายุ62ปี  169 ม.9 ต.แม่จัน  อำเภออุ้มผาง ที่อยู่กินเป็นสามีภรรยา เป็นเวลา39ปี  มีบุตรด้วยกัน 4 คน 

ทั้งนี้  นางนออาแม   จรัสเรืองรองกุล   อายุ70ปี   และนายนะน้อ อานุ   อายุ  67 ปี อยู่บ้านเลขที่  290 ม.9 บ้านเปิ่งเคลิ่ง  กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าตนเอง อยู่กินกันมา42ปี มีบุตรด้วยกัน5คน วันนี้ดีใจมากที่ได้ยินหอกระจายข่าวจากผู้นำหมู่บ้านประชาสัมพันธ์ว่ามีหน่วยงานเคลื่อนที่มาบริการพี่น้องประชาชนตนเองส่วนสามีมาจดทะเบียนสมรส ตั้งใจมานานแล้วแต่ไม่มีโอกาสสักทีวันนี้ดีใจมาก ที่มีโอกาสได้จดทะเบียนสมรส


นายธัญปวัฒน์ ภูริวัฒนเมธา  นายอำเภออุ้มผาง กล่าวว่า  วันนี้เชิญชวนพี่น้องประชาชน ไปใช้บริการ สำนักทะเบียนศูนย์ภาค จังหวัดตาก ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ บ้านเปิ่งเคลิ่ง เพื่อบริการประชาชน งานทะเบียนราษฎร์ งานบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนทั่วไป ให้ บริการพี่น้องประชาชน ถึงบ้านเปิ่งเคลิ่ง ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก เนื่องจาก บ้านเปิ่งเคลิ่ง ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล  ห่างจากตัวอำเภออุ้มผาง และมีการเดินทางยากลำบาก โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน  พี่น้องประชาชน บางส่วนยังไม่สามารถ เข้าถึงการบริการภาครัฐใด้ วันนี้มีโอกาสนำสำนักทะเบียนไปให้บริการพี่น้องประชาชนถึงที่

นายวีระ จันลอย หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 6 พิษณุโลก สาขาจังหวัดตาก กล่าวว่าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 6 พิษณุโลก สาขาจังหวัตาก ร่วมกับ อำเภออุ้มผาง โดยนายอำเภออุ้มผาง   หัวหน้าฝ่ายทะเบียนออกให้บริการเคลื่อนที่ บริการประชาชน บ้านเปิ่งเคลิ่ง เพื่อให้บริการประชาชน เกี่ยวกับ การทำบัตรประจำตัวประขาชน การจดทะเบียนสมรส การจดทะเบียนหย่า การรับแจ้งเกิด รับแจ้งตาย การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ การจดทะเบียนสมรส การรับเรื่องขอลงรายการสัญชาติไทย การแก้ไขปัญหาบุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน การขอเลขที่บ้านใหม่ และงานอื่นๆที่เกี่ยวการทะเบียนราษฎร  ซึ่งจะ ให้บริการไปจนถึง วันที่   18มิถุนายน  2565  ที่หอประชุมบ้านเปิ่งเคลิ่ง  อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

ไพฑูรย์   สุขแว่น  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดตาก 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน