รอง ผบ.ทร. ตรวจเยี่ยมความพร้อม การฝึกให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ (HADR)

15 มิ.ย. 2565


วันที่ 15 มิ.ย.65 กองทัพเรือ โดย พลเรือเอก ธีระกุล กาญจนะ รองผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมคณทำงาน ได้เดินทางตรวจเยี่ยมความพร้อม การฝึกให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ (HADR) ตามแผนการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2565 โดยมี พลเรือตรี สรวุท ชวนะ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง นำกำลังพล และยุทโธปกรณ์ แถวรับการตรวจความพร้อม ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์บนบก (ICC) เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง 

ในการฝึกครั้งนี้ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.)ได้รับมอบภารกิจให้เป็นหน่วยในการจัดตั้ง ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์บนบก(Command Incident Centre; ICC) โดยมี นาวาเอก วิรัตน์ ก้อนทอง ผู้บังคับการ กรมสนับสนุน เป็นผู้บังคับการศูนย์ ICC ขณะนี้ การเตรียมความพร้อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมรับการตรวจเยี่ยมการฝึกจาก ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะนายทหารระดับสูง ที่จะเดินทางมาเยี่ยมชมในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิ.ย.65

หลังตรวจความพร้อมเสร็จสิ้น รองผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ร่วมคณะผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 และผู้บัญชาการกองการฝึกกองเรือยุทธการ ทำกิจกรรมเพื่อสังคม โดยมอบอุปกรณ์กีฬา เครื่องใช้จำเป็น และเวชภัณฑ์ ให้กับนักเรียน โรงเรียนเกาะแก้วพิสดาร เพื่อเป็นการเสริมสร้างมวลชนสัมพันธ์ในพื้นที่การฝึก อีกด้วยติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน