ห้างแว่นท็อปเจริญ ร่วมกับ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เดินหน้าสานต่อ “โครงการแว่นตาผู้สูงวัยใน สมเด็จพระเทพรัตนฯ”

15 มิ.ย. 2565


            เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา. 09.30น. ที่อาคารเคียงธารา เขื่อนศรีนครินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้เป็นประธานในพิธี “โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ” พร้อมด้วย นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ “โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ” โดยมีห้างแว่นท็อปเจริญ นำโดย นายแพทย์ นพวุฒิ ตรีพรชัยศักดิ์ กรรมการบริหาร ห้างแว่นท็อปเจริญ ร่วมกับ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย จัด“โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ
มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมลงพื้นที่เพื่อตรวจวัดสายตา ตรวจรักษาสุขภาพดวงตา และประกอบแว่นใหม่ฟรีให้แก่ผู้สูงวัยในพื้นที่อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี โดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาพร้อมเครื่องมือตรวจวัดสายตาที่ครบครันได้มาตรฐาน จากห้างแว่นท็อปเจริญ เพื่อสนองพระราชประสงค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย โดยมีผู้สูงวัยที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป 


 เข้ารับบริการจำนวนกว่า 400 คน ภายในงานยังได้รับเกียรติจากผู้แทนมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ผู้แทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยหลังจากที่พระองค์ท่านได้ทรงพระราชทานพระราชานุญาตให้แว่นท็อปเจริญได้ดำเนินโครงการมาตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลากว่า 10 ปี และยังได้รับพระราชทานพระราชานุญาตในการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องอีก 5 ปีจนถึงปี พ.ศ. 2567 อีกด้วย และในครั้งนี้นับเป็นการลงพื้นที่ครั้งที่ 153 ที่แว่นท็อปเจริญได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือสายตาผู้สูงวัยที่อยู่ห่างไกลทั่วทุกภาคของประเทศ โดยตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา โครงการสามารถช่วยเหลือผู้สูงวัยไปแล้วทั้งสิ้น 60,891 ราย เป็นชาย 26,175 ราย และหญิง 34,716 ราย “เพราะสายตาที่ดี คือส่วนสำคัญของการดำเนินชีวิต” เราจึงปรารถนาให้คนไทย ทุกคนมีสุขภาพตาที่ดีขึ้นต่อไป

กีรติ ก้อนทองคำ จ.กาญจนบุรี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง