คุณภาพศิษย์ สะท้อนคุณภาพครู OBECQA สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล

11 มิ.ย. 2565


วันที่ 11 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00-17.00 น. โรงเรียนนางรองพิทยาคม สังกัด สพม.บุรีรัมย์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) และแนวทางการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากล ณ ห้องศูนย์สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา โรงเรียนนางรองพิทยาคม โดยมีนางสารภี เลไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม เป็นประธานในพิธี นายอายุปข่าน สยามประโคน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงาน มีคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมอบรม จำนวน 83 คน

 

 
การอบรมในวันนี้ช่วงเช้า เป็นพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยนางสารภี เลไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม และวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล แนวทางและขั้นตอนการรับการประเมิน ScQA โดยนางสาวอภิณญาณ บุญอุไร ศึกษานิเทศน์เชี่ยวชาญ สพม.บุรีรัมย์

ในช่วงภาคบ่ายวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล การจัดการเรียนการสอนวิชา IS การจัดการเรียนรู้โรงเรียนมาตรฐานสากล และการเตรียมเอกสารเพื่อรองรับการประเมิน ScQA โดยนางนัยนา ใหม่คามิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จ.บุรีรัมย์

 

 

 


นางสารภี เลไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม กล่าวว่า การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จะช่วยในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน ในด้านต่างๆ สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล ขอให้คณะครูและบุคลากรตั้งใจอบรมรับความรู้ให้ได้มากที่สุด เพื่อพัฒนาตนเองและสถานศึกษาต่อไป

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว: สมพุด เกตขจร ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดบุรีรัมย์
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน