กรมแพทย์ทหารเรือพัฒนาศักยภาพด้านการแพทย์อย่างไม่หยุดยั้ง

10 มิ.ย. 2565


นาวาโทหญิง ชะรอยบุญ ศาสตรสุข โฆษกกรมแพทย์ทหารเรือ ได้เปิดเผยว่า พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน 5 สาขา ประกอบด้วยสาขาศัลยศาสตร์ สาขาอายุรศาสตร์ สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน สาขาเวชศาสตร์ป้องกันแขนงเวชศาสตร์ทางทะเล และสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา รวมทั้งสิ้น 15 นาย ซึ่งเป็นแพทย์ในส่วนของกองทัพเรือ 3 นาย และนอกกองทัพเรือ12 นาย

 

เมื่อวันที่ 9  มิถุนายน ที่ผ่านมา ซึ่งภายหลังการสำเร็จการอบรมแพทย์ที่ผ่านการอบรมนี้จะต้องออกไปปฎิบัติหน้าที่แพทย์เฉพาะทางในโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั้งในและนอกกองทัพเรือ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่างจังหวัดได้แก่ เลย ชัยภูมิ พิษณุโลก ราชบุรี ชลบุรี และ ตราด 

 

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นสถาบันอบรมแพทย์ประจำบ้านทั้งในและนอกกองทัพเรือต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน ปัจจุบันสามารถเพิ่มสาขาเฉพาะทางได้มากขึ้นเป็นลำดับ ทั้งยังร่วมผลิตนิสิตแพทย์ชั้นคลินิกร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อผลิตบุคลากรทางการแพทย์ให้กับสังคมไทยต่อไปติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน