รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาหลวงและทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

9 มิ.ย. 2565


วันนี้ (8 มิ.ย.65) ที่ วัดไชยมงคล (วังมุย) ตำบลประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาหลวงและทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เนื่องในงานประเพณีสรงน้ำไชยมงคลเจดีย์ศรีหริภุญชัย และกู่อัฐิหลวงปู่พระครูบาชุ่ม โพธิโก โดยมี นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค , นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ,  คณะผู้บริการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) ,  ปลัดจังหวัดลำพูน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน , นายอำเภอเมืองลำพูน , หัวหน้าส่วนราชการ , ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)  คณะศรัทธาประชาชนเข้าร่วมในพิธีฯ

โดยในช่วงเช้าเริ่มเวลา 09.15 น. พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จากนั้น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จุดเทียนนพเคราะห์ พิธีบายศรีปัดเคราะห์ เรียกขวัญแบบล้านนา โดยมี พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  รองปลัดกระทรวงมหาดไทยประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยภายในพระวิหารวัดไชยมงคล  เจ้าหน้าที่กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย สมาทานเบญจศีล พระสงฆ์จำนวน 19 รูปให้ศีล   รองปลัดกระทรวงมหาดไทยประธานในพิธีจุดเทียนบาตรน้ำพระพุทธมนต์ จุดเทียนสืบชะตา เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์จำนวน 19 รูปเจริญพุธทธมนต์สืบชะตาหลวงแบบล้านนา  จากนั้น รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  นำกล่าวถวายผ้าป่าและกล่าวคำถวายสังฆทาน  พระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสกุลต้นผ้าป่า เจ้าหน้าที่อัญเชิญน้ำทิพย์จากดอยขะม้อและน้ำพระพุทธมนต์ไปยังบริเวณหน้าเจดีย์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนคณะผู้บริการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  หัวหน้าส่วนราชการ  คณะศรัทธาประชาชนร่วมกันชักกระบอกน้ำขึ้นสรงบนเจดีย์และกู่อัฐิหลวงปู่พระครูบาชุ่ม โพธิโก พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคถา  จากนั้น รองปลัดกระทรวงมหาดไทยประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติถวายจตุปัจจัยสังฆทาน พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน กล่าวสัมโมทนียคาถา พระสงฆ์อนุโมทนา  ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติกรวดน้ำรับพร  ประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติกราบลาพระรัตนตรัยและถวายภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์ เสร็จพิธี    

          
ทั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) ร่วมกับคณะศรัทธาประชาชน ร่วมกันทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน 2 ล้านกว่าบาท โดยมอบให้พระปลัดวีณุวัฒน์ วฑฺฒนสิริ เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล(วังมุย) ตำบลประตูป่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เป็นผู้รับมอบ เพื่อสมทบทุนในการบูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถ โดยหลวงปู่ได้สร้างไว้ในอดีต เมื่อกาลเวลาล่วงเลยมาหลายปี ถาวรวัตถุย่อมมีการชำรุดทรุดโทรมไป เพื่อให้การประกอบสังฆกรรมของ พระภิกษุจะได้เกิดความสะดวก และปฏิบัติตามพระวินัย จึงต้องดำเนินการบูรณะเพื่อให้เกิดความสวยงามและคงทน เป็นการสืบทอดวาระพระพุทธศาสนา ต่อไป          


สำหรับ"วัดไชยมงคล(วังมุย)"  สร้างขึ้นด้วยความร่วมแรงร่มใจของชาววังมุย โดยมีครูบาเจ้าชุ่ม โพธิโก เป็นองค์ประธาน มูลเหตุของการดำริสร้างวัด มาจาการที่วัดเก่า คือวัดศรีสองเมืองประจำบ้านวังมุย  ประสบอุทกภัยอยู่เนืองนิจ ชาววังมุยจึงได้สร้างวัดใหม่ คือ วัดไชยมงคลขึ้นสถานที่ตั้งของวัดใหม่ อยู่ในทิศตะวันตกเฉียงเหนือของวัดเก่า สิ่งก่อสร้างแรกเริ่มที่สร้าง คือ พระวิหาร ยังคงเค้าเดิมอยู่ถึงปัจจุบันชื่อของวัดใหม่ ที่หลวงปู่ครูบาเจ้าชุ่มตั้งให้ คือ วัดไชยมงคล แต่ชาวบ้านและคนทั่วไปมักนิยมเรียกว่าวัดวังมุย ด้วยความที่คนภายนอกรู้จักวัดเล็กๆ ในหมู่บ้านห่างไกลอย่างวัดวังมุยนี้ ในฐานะที่เป็นวัดของครูบาเจ้าชุ่ม โพธิโก พระอริยเจ้าจากเมืองลำพูน จึงมักจะคุ้นเคย ชินกับนามวัดวังมุยตามชื่อสถานที่มากกว่าดังนั้นกล่าวถึง วัดไชยมงคล จึงต้องมีชื่อ วังมุย ต่อท้ายด้วยเสมอจาก ประวัติทั่วราชอาณาจักรไทย ระบุว่า วัดไชยมงคล (วังมุย) สร้างขึ้นในราวปี พ.ศ. 2464 โดยมีหลวงปู่ครูบา เจ้าชุ่ม โพธิโก ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสองค์แรก ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 14 มกราคม พุทธศักราช 2484 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

กรรณิการ์  วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน