ม.ราชภัฏกาญจนบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

7 มิ.ย. 2565


       วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. ที่ลานหน้าอาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผศ.ดร.พจนีย์ สุขชาวนา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ภายในกิจกรรม ประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และนำกล่าวคำถวายพระพร และร่วมลงนามถวายพระพรในสมุดลงนามถวายพระพร จากนั้น บุคลากรทุกท่านได้ร่วมลงนามถวายพระพร และทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดตามสถานที่ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยฯ


ด้วยวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี มหาวิทยาลัยจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม อันเป็นการสร้างความสามัคคีให้แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

กีรติ ก้อนทองคำ จ.กาญจนบุรี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน